Produkty

UZIN KE 2000 SL

Vodivé univerzálne lepidlo

Vodivé lepidlo s vláknami pre PVC, kaučukové krytiny, linoleum a textilné krytiny

  • výrazná konštanta vodivosti
  • vynikajúce spracovateľské vlastnosti
  • veľmi nízka spotreba

Oblasť použitia:
Hlavné oblasti použitia:

  • vodivé kaučukové krytiny  do hrúbky 3 mm v pásoch
  • vodivé PVC krytiny v pásoch a doskách
  • vodivé textilné krytiny
  • vodivé linoleum do hrúbky 4 mm

Technické údaje:

Druh balenia: plastová nádoba
Veľkosť balenia: 14 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá: tmavo šedá
Farba suchá: tmavo šedá
Spotreba: 250 - 600 g/m²
Otvorená doba: 10 - 30 minút*
Doba kladenia: 15 - 30 minút *
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zaťažiteľnosť: po cca 24 hodinách *
Zváranie / špárovanie spojov: po cca 24 hodinách *
Zvodový odpor: podľa DIN EN 13 415: <3 x 105 Ω
Konečná pevnosť: po 3 dňoch *

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
14162 14 kg Paleta: 33

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel