Produkty

Lepidlá na mäkké krytiny - Základné (PVC, koberce)

UZIN KE 418

Univerzálne PVC lepidlo

Disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel pre PVC, CV a textilné podlahové krytiny

  • ľahko rozotierateľné
  • vysoká výdatnosť
  • vynikajúca priľnavosť
  • krátka doba odvetrania
  • dlhá doba kladenia
  • vysoká konečná pevnosť
  • veľmi dobrá odolnosť zmäkčovadlám

Hlavné oblasti použitia:

  • disperzné lepidlo s nízkym obsahom plniva pre nanášanie v tenkej vrstve, v interiéri

Technické údaje:

Druh balenia: plastová nádoba
Dodávané balenie: 6 kg, 14kg, 18 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba: krémovo biela
Spotreba: 300 – 400 g/m²
Doba spracovania cca 35 minút*
Otvorená doba: 10 – 15 minút*
Pochôdznosť: po 24 – 48 hodinách*
Teplota pri spracovaní: najmenej 15 °C na podlahe
Konečná pevnosť: po 3 – 4 dňoch*

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
35883 6 kg Paleta: 72
87959 14 kg Paleta: 33

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel