Produkty

Lepidlá na mäkké krytiny - Guma, vinyl, PVC

UZIN KE 62

Vláknami vystužené lepidlo pre dizajnové krytiny

Lepidlo pre bežné dizajnové krytiny (LVT)

  • dobrá počiatočná lepivá sila
  • krátka doba odvetrania

Oblasť použitia:

  • PVC dizajnové krytiny (LVT) do dĺžky dielca 1,3 m

Technické údaje:

Druh balenia: plastová nádoba
Dodávané balenie: 6 kg, 14 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokré/suché: krémovo biela/krémovo biela
Spotreba: 280 – 320 g/m²
Otvorená doba: cca 5 min.*
Doba kladenia: cca 20 minút*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zaťažiteľné: po 24 hodinách *
Zváranie/ špárovanie spojov: po 24 hodinách*
Konečná pevnosť: po 4 dňoch*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu krytiny a savosti podkladu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
84337 6 kg Paleta: 72
84347 14 kg Paleta: 33

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610