Produkty

Príprava podkladov - Opravárenské výrobky a hmoty

UZIN KR 516

2K-silikátová živica

Všestranne použiteľná 2-K silikátová na báze vodného skla a PUR  pre silové uzatvorenie trhlín a špár v potere a tiež k zalievaniu, vyplneniu, lepeniu a vyspraveniu minerálnych podkladov vo vnútornom a vonkajšom priestore.

 • ľahko  miešateľná, jednoduchým pretrepaním
 • aplikovateľná po 15 sekundách
 • flexibilne nastaviteľná konzistencia čakacou dobou

Oblasť použitia

 • pre silové zalievanie úzkych a širokých špár a trhlín v poteroch a betónoch
 • k vylievaniu dutých miest v napojených poteroch
 • k lepeniu uholníkových, ihlových líšt, profilov a líšt z kovu, dreva alebo umelej hmoty a pod.
 • k vyspraveniu betónu, keramiky, kameňa a pod.
 • na teplovodné podlahové vykurovanie
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529
 • pre vysoké namáhanie v obytných a podnikateľských priestorov

Výhody výrobku / vlastnosti

 • prakticky bez zápachu
 • extrémne rýchle vytvrdzovanie
 • miešateľné aj dielčie množstvá
 • žiadne miešacie náradie
 • nastaviteľná konzistencia

Technické údaje:

Druh balenia: plastové fľaše vrátane vlnkovkových spojok
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba po zmiešaní: nažltlá
Spotreba: cca 100 ml/bm v úzkej trhline, inak podľa šírky a hĺbky špáry
Doba spracovateľnosti: 6 – 8 minút *
Teplota pri spracovaní: najmenej 10 °C na podlahe
Zatažiteľná / pochôdzna / prestiekovateľná: po 45 minútach.*
Konečná pevnosť: po 24 hod.*
Dodávané balenie: 2 x 300 ml

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Paleta
70015 2 x 300 ml (zložka A + B) 36 kartónov

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE RU 1 bez obsahu rozpúšťadiel