Produkty

UZIN LE 43

Lepidlo pre linoleum

Rýchle disperzné lepidlo tvoriace vlákna pre linoleum v pásoch a štvorcoch, korkové linoleum a korkment.

Živičné, vlákna tvoriace disperzné lepidlo pre linoleum na savé podklady.

  • veľmi rýchlo sa rozotiera a má krátku dobu odvetrania a dlhú dobu kladenia
  • veľmi rýchle vyvinutie veľmi silnej lepivej sily, pre všetky druhy linolea

Použitie:

  • linoleum v pásoch a štvorcoch do hrúbky 4 mm
  • korkmentové podložky a tiež k lepeniu linolea na nalepené korkmentové podložky
  • pre normálne namáhanie v obytných, podnikateľských a kancelárskych priestoroch

Vlastnosti:

  • veľmi dobre sa rozotiera
  • excelentná počiatočná prídržnosť
  • krátka otvorená doba
  • rýchle a isté lepenie
Č. výrobku Veľkosť balenia Kartón Paleta Spotreba Farba
74906 14 kg - 33 350 - 450 g/m² (zubovanie B1) krémová biela

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel