Produkty

UZIN LE 43

Lepidlo pre linoleum

Rýchle disperzné lepidlo tvoriace vlákna, pre linoleum v pásoch a doskách, korkové linoleum a Kokrment.

  • veľmi jednoducho sa rozotiera
  • krátka doba odvetrania
  • rýchlosť a istota lepivej sily

Hlavné oblasti použitia:

  • linoleum v pásoch a doskách do hrúbky 4,0 mm
  • pre kokrmentové podložky
  • k lepeniu linolea na nalepené  kokrmentové podložky

Technické údaje:

Druh balenia: plastová nádoba
Dodávané balenie: 14 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá/suchá: krémovo biela
Spotreba: 350 - 400 g/m²
Teplota pri spracovaní: najmenej 15 °C na podlahe
Doba odvetrania: 0 – 10 minút *
Doba kladenia: 10 – 35 minút *
Min. teplota pri spracovaní: 15°C na podlahe
Zaťažiteľné: po cca 24 hodinách *
Utesňovanie spojov: po 24 hodinách *
Konečná pevnosť: po 3 dňoch *

* pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu krytiny a savosti podkladu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
74906 14 kg Paleta: 33

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel