Produkty

UZIN LE 44

Prémiové lepidlo pre linoleum

Disperzné lepidlo pre linoleum v pásoch, korkové linoleum a Kokrment na savé podklady.

  • extrémne šmykovo pevný hrebienok
  • vynikajúce spracovateľské vlastnosti
  • krátka doba odvetrania

Hlavná oblasť použitia:

  • pre povrchovo neupravené linoleum v pásoch a doskách do hrúbky 4,0 mm
  • pre povrchovo upravené linoleum v pásoch a doskách do hrúbky 4,0 mm
  • pre kokrmentové podložky a tiež k lepeniu linolea na nalepené  kokrmentové podložky

Technické údaje :

Druh balenia: plastová nádoba
Dodávané balenie: 14 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá/suchá: svetlo šedá/svetlo šedá
Spotreba: cca 400 g/m²
Doba odvetrania: 5 – 10 minút *
Doba kladenia: 10 – 25 minút *
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zaťažiteľnosť: po cca 24 hodinách *
Utesňovanie švov: po 24 hodinách *
Konečná pevnosť: po cca 3 dňoch *

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
6873 14 kg Paleta: 33

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel