Produkty

Lepidlá na parkety - Hybridné lepidlo

UZIN MK 160

1-K-STP objektové lepidlo

Tvrdo elastické lepidlo pre kladenie viacvrstvových parkiet

  • Dobré nanášanie
  • dobrá stabilita hrebienka
  • tvrdo elastické lepidlo podľa ISO 17 178
  • zvyšky lepidla na parketách je možné odstrániť

Hlavná oblasť použitia

  • viacvrstvové parkety

Rozšírená oblasť použitia

  • parketové vlysy max. do rozmeru 22 x 70 x 500 mm

Technické údaje

Druh balenia: plastová nádoba, „salámové balenie“
Dodávané balenie: 16 kg
2 x 6 kg „saláma“
12 x 600 ml „saláma“
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov (plastová nádoba)
najmenej 12 mesiacov („saláma“)
Farba: svetlo béžová
Spotreba: 1 000 – 1 200* g/m²
Doba kladenia: 20 – 25 minút*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zaťažiteľnosť: po cca 24 hodinách*
Brúsiteľnosť: po cca 36 hodinách*

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
85858 16 kg Paleta: 33
86363 2 x 6 kg („saláma“) Paleta: 49
87536 600 ml „saláma“ Paleta: 600, Kartón: 12

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610