Produkty

Lepidlá na parkety - Hybridné lepidlo

UZIN MK 200

1-K STP parketové lepidlo

Tvrdo elastické lepidlo pre parkety so spojením pero a drážka.

  • vysoká prídržnosť
  • dobrá stabilita hrebienka
  • dlhá otvorená doba
  • tvrdo elastické lepidlo podľa ISO 17 178
  • UZIN MK 200 T pre požitie s aplikátorom UZIN ATD 100
  • zvyšky lepidla na parketách je možné odstrániť

Hlavná oblasť použitia

  • viacvrstvové parkety

Rozšírená oblasť použitia

  • parketové vlysy
  • masívne palubovky 15 – 22 mm
  • viacvrstvové palubovky

Technické údaje

Druh balenia: plastová nádoba, „salámové balenie“
Dodávané balenie: 16 kg
4 x 4 kg „salámové“ balenie (16 kg)
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba: béžová
Spotreba: 1 000 – 1 200 g/m²
Doba kladenia: 30 – 40 minút*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zaťažiteľnosť: po cca 12 hodinách*
Brúsiteľnosť: po cca 24 hodinách*

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
59678 16 kg Paleta: 33
86395 4 x 4 kg (16 kg) Paleta: 120, Kartón: 4

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610