Produkty

Lepidlá na parkety - Rozpúšťadlové lepidlá

UZIN MK 73

Parketové lepidlo

Silno rozpúšťadlové lepidlo na báze syntetickej živice pre lepenie parkiet

  • veľmi dobre roztierateľné
  • dobre plniace
  • rýchle vytvrdzujúce
  • tvrdo plasticky tvárne
  • vysoká šmykový pevnosť

Hlavné oblasti použitia

  • vlysové parkety
  • parkety z exotických drevín

Rozšírené oblasti použitia

  • mozaikové parkety
  • vysoko hranené lamelové parkety
  • viacvrstvové parkety

Technické údaje

Druh balenia: nádoba z bieleho plechu
Dodávané balenie: 17 kg, 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba: svetlo béžová
Spotreba: 800 – 1200 g/m²
Otvorená doba: žiadna*
Doba kladenia: 5 – 10 minút*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zaťažiteľnosť: po 2 – 3 dňoch*
Brúsiteľnosť: po cca 5 – 7 dňoch*

* pri 20° C a 65% vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
14040 17 kg Paleta: 30
11397 25 kg Paleta: 22

GISCODE S 3 s vysokým obsahom rozpúšťadiel