Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 110

Samorozlievacia tekutá stierková hmota

Samorozlievacia špeciálna vyrovnávacia hmota na stierkovanie, vyhladenie, nivelovanie a vyplnenie kalciumsulfátových poterov v interiéri. Je vhodná okrem iného na zhotovenie rovných, savých plôch na kladenie textilných a elastických podlahovín, na tekuté potery a potery na kalcium-sulfátovej báze, na staré kalcium-sulfátové potery s pevne priľnavými zvyškami lepidiel a stierkovej hmoty, na sádrokartónové a sádrovláknité suché potery

Prášková, zušľachtená suchá malta so špeciálne preosievaným jemným zrnom. Po rozmiešaní s vodou vytvára tekutú hmotu s veľmi dobrými spracovateľskými a užitkovými vlastnosťami. Pojivo je systémovo rovnaké a dobre znášanlivé s kalcium-sulfátovými podkladmi.
Bez chromanov a pH neutrálna.

Č. výrobku Veľkosť balenia Paleta Spotreba Farba
1272 25 kg 42 1,4 kg/m² / 1 mm
4,2 kg/m² / 3 mm
14,0 kg/m² / 10 mm
béžovobiela
17099 1000 kg 1 1,4 kg/m² / 1 mm
4,2 kg/m² / 3 mm
14,0 kg/m² / 10 mm
béžovobiela

EC 1 veľmi nízky obsah emisií

CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)