Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 110

Sadrová vyrovnávacia hmota

Samorozlievacia, extrémne hladká stierkovacia a vyrovnávacia hmota na kalciumsulfátovej báze s Level Plus Effect S pre hrúbky vrstiev do 50 mm

 • extrémne dobrý rozlev, ešte lepšie výsledky v povrchu položených podlahovín
 • veľmi hladký povrch, úspora času a nákladov, rovnako ako optimálny výsledok kladenia
 • bez pnutia aj vo veľkých hrúbkach vrstvy, poskytuje vysokú istotu

Oblasť použitia

 • pre vysoko hodnotné stierkovacie, vyrovnávacie a nivelačné práce, bez pnutia pred všetkými podlahárskymi prácami
 • na nové podklady, napr. kalciumsulfátové potery
 • na staré podklady vyžadujúce sanáciu, napr. s pevne prichytenými zvyškami lepidiel a stierok odolných vode
 • na liaty asfalt, xylolit a suché potery

Výhody výrobku / vlastnosti

 • prakticky bez pnutia
 • pre hrúbky vrstvy do 50 mm
 • pre ľahké nanášanie lepidla
 • až o 10% menšia spotreba lepidla
 • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Spotreba vody: 5,5 litra na 25 kg vrece
Farba: biela
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Najnižšia teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Doba spracovania: cca 35 minút *
Pochôdznosť: po cca 2 - 3 hodinách *
Vyzretá na kladenie: po cca 20 hod. *
Trieda pevnosti (podľa DIN 13813): C35-F7
Trieda horľavosti: A 1fl podľa DIN EN 13 501 – 1

* pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1272 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 veľmi nízky obsah emisií

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)