Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 110

Sadrová nivelačná hmota

Samorozlievacia podlahová stierkovacia hmota takmer bez pnutia pre všetky podlahové krytiny a parkety, pre hrúbky vrstiev 0 – 30 mm

  • extrémne dobrý rozlev
  • veľmi hladký povrch
  • rýchly priebeh schnutia
  • takmer bez pnutia

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov pre následné kladenie textilných a elastických podlahových krytín alebo parkiet v spojení s 2-K PUR, 1-K PUR alebo STP parketovými lepidlami. Zvlášť vhodná pre labilné staré a zmiešané podklady v spojení s extrémne rýchlou zrelosťou pre kladenie.

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Veľkosť balenia: 25 kg, Big Bag (na vyžiadanie)
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Spotreba vody: 5,5 litra na 25 kg vrece
Farba: biela
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 °C - 25 °C
Doba spracovania: cca 35 minút *
Pochôdznosť: po cca 2 - 3 hodinách *
Zrelosť pre kladenie: po cca 20 hod. *
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501 – 1

* pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1272 25 kg Paleta: 42
162810 1 000 kg Paleta: 1

EMICODE EC 1 veľmi nízky obsah emisií

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)