Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 111 BiColor

Sadrová stierkovacia hmota s indikátorom zrelosti pre kladenie

Samorozlievacia, veľmi hladká podlahová vyrovnávacia a stierkovacia hmota na báze kalciumsulfátu s farebným indikátorom zrelosti pre kladenie pre hrúbky vrstvy do 10 mm.

 • farebné rozlíšenie čerstvej hmoty od hmoty zrelej pre kladenie
 • farebné rozlíšenie plochy s naneseným lepidlom
 • veľmi malé pnutie
 • veľmi vysoké pevnosti

Oblasť použitia:

 • stierkovacia hmota na báze sadry s meniacou sa farbou od zelenej po lososovú  pre označenie zrelosti pre kladenie
 • pre následné kladenie elastických podlahových krytín všetkého druhu
 • pre následné kladenie parkiet, korkových a PO podlahových krytín (po 30 hod.)
 • do vysoko zaťažených bytových a podnikateľských priestorov, do suchého priemyslového prostredia (napr. nemocnice, vysoko frekventované obchodné centrá, priemyslové haly a pod.)

Výhody výrobku / vlastnosti

 • pre hrúbky vrstvy od 0 do 10 mm
 • zmena farebnosti od zelenej (čerstvý stav) po lososovú (vyzretý stav)
 • veľmi malé pnutie
 • extrémne dobrý rozlev vďaka Level Plus Effect S

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 5 litrov na 25 kg vrece
Farba: - biela
- po rozmiešaní zelená
- po zaschnutí k zrelosti ku kladeniu lososovito zafarbená**
Spotreba na 1 mm hrúbky: cca 1,7 kg/m²
Najnižšia teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 – 20 °C na podlahe
Doba spracovateľnosti: 15 – 20 minút*
Pochôdzna: po 2 hodinách
Zrelá pre kladenie: po zmene farby, cca po 8 - 10 hodinách*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. hrúbke vrstvy 3 mm. Viď taktiež „Zrelosť pre kladenie“
** Pri osvite prírodným svetlom

Modrý anjel (RAL UZ 113) - šetrný k životnému prostrediu, veľmi nízky obsah emisií

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
86081 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)