Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 112 Turbo

Rýchla sadrová stierkovacia hmota

Samorozlievacia, vysoko zaťažiteľná extrémne rýchla stierkovacia podlahová hmota pre všetky podlahové krytiny a parkety pre hrúbku vrstvy 0 – 30 mm

  • extrémne dobrý rozlev
  • už za 6 hodín zrelá pre kladenie
  • takmer bez pnutia
  • veľmi vysoká konečná pevnosť

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov pre následné kladenie textilných a elastických podlahových krytín, parkiet, keramických krytín a krytín z prírodného kameňa. Zvlášť vhodná pre labilné staré a zmiešané podklady v spojení s extrémne rýchlou zrelosťou pre kladenie.

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece, Big Bag na požiadanie
Dodávané balenie: 25 kg, 1 000 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 4,5 - 5 litra na 25 kg vrece
Farba: biela
Spotreba: cca 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 – 25 °C
Doba spracovateľnosti: 15 – 20 minút*
Pochôdzna: po 1 – 2 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 6 hodinách*
Najnižšia teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501-1

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. hrúbke vrstvy 5 mm.

Modrý anjel (RAL UZ 113) - šetrný k životnému prostrediu, veľmi nízky obsah emisií

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
81179 25 kg Paleta: 42
162811 1 000 kg Paleta: 1

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)