Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 140

Ekonomická nivelačná hmota

Hospodárna cementová vyrovnávacia hmota pre hrúbky vrstvy od 2 do 12 mm

  • Štandardná vyrovnávacia hmota pre bytové stavby

Oblasť použitia:

  • vyhladzovanie a stierkovanie podkladov pre následné kladenie dizajnových, textilných a elastických podlahových krytín
  • pre hrúbky vrstvy do hrúbky 2 – 12 mm

Výhody výrobku / vlastnosti:

  • dobrá tekutosť
  • veľmi dobrá brúsiteľnosť

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: cca 5,75 litrov na 25 kg vrece
Farba: šedá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 – 25 °C na podlahe
Minimálna teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Doba spracovateľnosti: 20 – 40 minút*
Pochôdzna: po 4 – 5 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 36 hodinách*
Reakcia pri horení: A1fl podľa DIN EN 13 501- 1

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
83051 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)