Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 146

Štandardná cementová stierkovacia hmota

Samorozlievacia podlahová stierkovacia hmota pre textilné a elastické podlahové krytiny pre hrúbky vrstvy od 0 do 8 mm.

  • dobrý rozlev
  • dobrá povrchová optika
  • dobrá brúsiteľnosť

Oblasť použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov pre následné kladenie dizajnových a textilných podlahových krytín
  • pre hrúbku vrstvy od 0 do 8 mm

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: 9 mesiacov
Množstvo vody/zámesová voda: cca 5,75 – 6,25 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: +15 °C až +25 °C
Doba odvetrania: 20 – 40 minút*
Pochôdznosť: po 2 – 3 hodinách*
Zrelosť pre kladenie: po cca 24 – 36 hodinách*
Min. teplota pri spracovaní: +10 °C na podlahe
Chovanie za horenia: A1fl podľa DIN EN 13 501-1

*Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Viď. "Zrelosť ku kladeniu"

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
53446 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)