Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 146 New

Objektová stierkovacia hmota

Samorozlievacia cementová stierkovacia hmota pre hrúbky vrstiev do 8 mm.
Oblasť použitia:

 • pre zhotovenie rovných, dobre savých kladačských plôch pre textilné a elastické podlahoviny - napr. PVC alebo CV podlahoviny, dizajnové PVC podlahoviny alebo linoleum
 • pred stierkovaní pred kladením keramickej dlažby a prírodného kameňa
 • na cementové a kalciumsulfátové potery, betón, teraso alebo nové potery z liateho asfaltu a pod
 • na magnéziové a xylolitové potery, suché potery
 • na staré podklady s pevne prídržnými zvyškami vode odolného lepidla a stierkovacie hmoty
 • pre všetky ekonomické a úsporné štandardné stierkovania
 • pre normálne namáhanie v obytných a podnikateľských priestoroch
 • pre podlahy s teplovodným podlahovým vykurovaním a pre namáhanie kolieskovými stoličkami

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • pre hrúbky vrstvy do 8 mm
 • tolerancia množstva zámesovej vody 5,75 – 6,25 l / 25 kg vrece
 • veľmi dobre tekutá a čerpateľná
 • malé pnutie
 • vysoká pevnosť a dobrá brúsiteľnosť
 • veľmi dobrá savosť

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: 9 mesiacov 
Potrebné množstvo vody: cca 5,75 – 6,25 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Teplota pri spracovaní: min 10 °C na podlahe
Doba spracovateľnosti: 20 - 40 minút*
Pochôdzna: po 2 - 3 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 24 - 36 hodinách

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v hrúbke vrstvy do 3 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
53446 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)