Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 150

Stierkovacia hmota

Samorozlievacia cementová stierkovacia hmota pre hrúbku vrstvy do 10 mm.

 • výdatná a racionálna stierka pre štandardné namáhanie

Oblasť použitia:

 • pre kladenie textilných a elastických podlahových krytín, napr. textilné podlahové krytiny - napr. PVC alebo CV podlahoviny, dizajnové PVC podlahoviny, linoleum, korok
 • pre normálne namáhanie v obytných a podnikateľských priestoroch, napr. kancelárie, obytné domy a pod.
 • na teplovodné podlahové vykurovanie
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529 pri hrúbke vrstvy od 1 mm
 • na cementové potery, kalciumsulfátové potery alebo betón
 • pre sanáciu starých podkladov, napr. s pevne prídržnými, vode odolnými zvyškami lepidiel a stierkovacích hmôt
 • na existujúce keramické krytiny a krytiny z prírodného kameňa, teraso a pod.
 • na nové a podmienene na staré potery z liateho asfaltu IC 10 a IC 15
 • na magnéziový a xylolitový poter
 • na potery z prefabrikovaných dielcov, sádrovláknité dosky

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • dobrý rozlev
 • dobrá povrchová optika
 • veľmi dobre brúsiteľná
 • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: cca 6,0 – 6,5 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Min. teplota pri spracovaní: 10°C na podlahe
Ideálna teplota pri spracovaní: 15°C – 25°C
Doba spracovateľnosti: 20 – 40 minút*
Pochôdzna: po 2 – 3 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 24 hodinách*
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501 - 1

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v obmedzenej hrúbke vrstvy do 3 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
33283 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613