Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 150

Cementová stierkovacia hmota

Samorozlievacia podlahová stierkovacia hmota pre textilné a elastické podlahové krytiny a tiež pre viacvrstvové parkety pre hrúbky vrstvy od 0 do 10 mm.

  • dobrý rozlev
  • dobrá optika povrchu
  • dobre brúsiteľná

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov pre následné kladenie všetkých elastických a textilných podlahových krytín

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Množstvo vody/zámesová voda: cca 6,0 – 6,5 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 °C – 25 °C
Doba spracovateľnosti: 20 – 40 minút*
Pochôdznosť: po 2 – 3 hodinách*
Zrelosť pre kladenie: po cca 24 hodinách*
Min. teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501 - 1

*Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Viď tiež "Spracovanie"

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
11295 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613