Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN 152 Turbo

Rýchla stierkovacia hmota

Rýchla samorozlievacia cementová stierkovacia hmota pre hrúbku vrstvy do 10 mm.

 • Pre následné kladenie PVC, dizajnových krytín, textilných a elastických podlahových krytín, viacvrstvových parkiet, korku, linolea a dlažieb
 • čerpateľná

Oblasť použitia:

 • pre kladenie PVC dizajnových krytín (LVT)
 • pre kladenie textilných a elastických podlahových krytín
 • pre kladenie viacvrstvových parkiet
 • pre kladenie linolea, korku
 • pod keramické dlažby a krytiny z kameňa
 • na teplovodné podlahové vykurovanie
 • pre bežné namáhanie v obytných a podnikateľských priestoroch, napr. v kancelárskych budovách, v bytových domoch atď.
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529 od 1 mm hrúbky vrstvy

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • veľmi rýchla zrelosť pre kladenie
 • dobrý rozlev
 • hladký povrch
 • dobrá brúsiteľnosť

Technické údaje

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov 
Potrebné množstvo vody: cca 6,0 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Min. teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 °C – 25°C
Doba spracovateľnosti: 20 – 30 minút*
Pochôdzna: po 2 – 3 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 8 hodinách*
Trieda horľavosti: A1fl-s1 podľa DIN EN 13 501 – 1

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v obmedzenej hrúbke vrstvy do 5 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
81179 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613