Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN 152 Turbo

Rýchla cementová stierkovacia hmota

Samorozlievacia podlahová stierkovacia hmota pre textilné a elastické podlahové krytiny a tiež pre viacvrstvové parkety, pre hrúbku vrstvy od 0 do 10 mm.

  • veľmi rýchla zrelosť pre následné kladenie
  • dobrý rozlev
  • hladký povrch
  • dobrá brúsiteľnosť

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovacia a vyrovnávacia hmota pre stierkovanie na stavebne obvyklých podkladoch. Pre následné kladeenie PVC dizajnových krytín (LVT), textilných krytín a elastických podlahových krytín a tiež dlažieb.

Technické údaje

Druh balenia: papierové vrece s otváracou úpravou
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Množstvo vody / zámesová voda: cca 6,0 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 °C – 25 °C
Doba spracovateľnosti: 20 – 30 minút*
Pochôdznosť: po 2 – 3 hodinách*
Zrelosť pre kladenie: po cca 8 hodinách*
Min. teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501 - 1

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. hrúbke vrstvy do 5 mm. Viď. tiež "Spracovanie"

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
83052 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613