Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 161

Cementová objektová stierkovacia hmota odolná proti vlhkosti

Samorozlievacia podlahová stierkovacia hmota  pre hrúbky vrstvy os 3 mm do 20 mm pre všetky stavebne obvyklé podklady, rovnako tiež v MT System na vlhké cementové podklady.

  • hodnota maximálnej zvyškovej vlhkosti u cementového podkladu nie je obmedzená
  • odolná proti alkalickej vlhkosti
  • dobrý rozlev a dobrá savosť

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov so zvyškovou vlhkosťou alebo vzlínajúcou vlhkosťou pre následné kladenie vlhkosti odolných textilných a elastických podlahových krytín
  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie trvalo vlhkých cementových podkladov, napr. podlahových plôch vo vnútornom prostredí vo vlhkých prevádzkach a trvalo zavlhčených prevádzkach
  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie cementových podkladov so zvyškovou vlhkosťou pod uzáverou vlhkosti vykonanou penetráciou, napr. UZIN PE 460, UZIN PE 480 alebo UZIN PE 414 Bi Turbo

Rozšírené oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie cementových podkladov so zvyškovou vlhkosťou pred kladením difúzne otvorených povrstvení (náterov), napr. UZIN EP 20 alebo UZIN EP 21

Technické údaje

Druh balenia: papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Dodávané balenie: 20 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Množstvo vody/zámesová voda: cca 4 litre na 20 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 až 25°C
Doba spracovania: 30 – 40 minút *
Pochôdznosť: po cca 3 hodinách *
Zrelosť ku kladeniu: viď. „Zrelosť pre kladenie“
Min. teplota pri spracovaní: 5°C na podlahe
Miera šírenia: cca 140 ± 5 mm
Trieda horľavosti: A 1fl-s 1 podľa 13 501-1

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
173283 20 kg Paleta: 54
1473285 1000 kg Paleta: 1

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)