Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 170 LevelStar

Cementová premium stierkovacia hmota

Samorozlievacia, vysoko zaťažiteľná podlahová stierkovacia hmota pre všetky podlahové krytiny a parkety pre všetky hrúbky vrstiev

  • veľmi dobrý rozlev
  • rýchlo zrelá pre kladenie, už za 6 hodín*
  • veľmi vysoká pevnosť
  • veľmi hladký povrch

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov pre následné kladenie všetkých podlahových krytín
  • pre ľubovoľnú hrúbku vrstvy (pre hrúbky cez 10 mm s pridaním kremičitého piesku)

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Dodávané balenie: 25 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: cca 6,5 litra na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 – 25 °C
Doba spracovania: 20 – 30 minút *
Pochôdznosť: po 1,5 – 2 hodinách *
Zrelá ku kladeniu: po cca 6 hodinách *
Min. teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Miera šírenia: cca 151 +/- 5 mm
Trieda horľavosti: A1fl-s 1 podľa 13 501-1

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. hrúbke vrstvy do 5 mm. Viď. tiež "Zrelosť ku kladeniu".

RAL UZ 113 - šetrný k životnému prostrediu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1266 25 kg Paleta: 42
162813 1000 kg Paleta: 1

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)