Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 172 BiTurbo

Cementová stierkovacia hmota

Samorozlievacia, vysoko zaťažiteľná a extrémne rýchlo zrelá ku kladeniu  podlahová stierkovacia hmota s Level Plus Effect, pre všetky podlahové krytiny a parkety pre hrúbku vrstvy 0 – 10 mm.

  • po 60 minútach zrelá pre kladenie
  • hydraulicky tuhnúca
  • až o 10% menšia spotreba lepidla

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov pre následné rýchle kladenie textilných a elastických podlahových krytín
  • na staré podklady vyžadujúce sanáciu, napr. na nepriepustné, prídržné, vode odolné živičné, neoprénové alebo disperzné lepidlové lôžka je možné aplikovať bez penetrácie

Rozšírené oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladov v hrúbkach do 10 mm pre následné rýchle kladenie parkiet, korku a polyolefínových podlahových krytín (viď. "Zrelosť pre kladenie").

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Množstvo vody / zámesová voda: 6 – 6,5 litrov na 25 kg vrece
Farba: tmavo šedá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 20 °C
Doba spracovania: max. 15 minút*
Pochôdznosť: po 60 minútach*
Zrelosť pre kladenie: viď tabuľka "Zrelosť pre kladenie
Minimálna teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Chovanie za horenia: A2fl-s 1 podľa DIN EN 13 501-1

*Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu a teplote podkladu 18 °C. Viď. tiež "Zrelosť ku kladeniu".

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1179 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 RL obsah chromanov podľa EU-RL 2003/53/EG