Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 174

Parketová stierkovacia hmota

Samorozlievacia, vysoko pevná cementová stierkovacia hmota s Level Plus Effect pod parketové a laminátové podlahy, pre hrúbku vrstvy od 1,5 – 20 mm.

 • nízke pnutie, dobre savá a systémová stierkovacia hmota pre parketárske práce

Oblasť použitia:

 • k zhotoveniu savých, vysoko pevných plôch pre kladenie parketových a laminátových podláh, tiež pre kladenie kladačských podložiek UZIN Multimol Vlies, Multimol Top 4,7 a 12, Multimol Softsonic 3mm
 • na cementové a kalciumsulfátové potery a betón
 • na potery z liateho asfaltu (max. hrúbka vrstvy 4 mm)
 • podklady so zvýšenými požiadavkami na rovinnosť podľa DIN  18 202, tab. 3, riadok 4 pred parketárskymi prácami
 • vhodná ako podklad pre všetky parketové lepidlá UZIN, špeciálne pre disperzné parketové lepidlá
 • vhodná na teplovodné podlahové vykurovanie

Výhody výrobku / vlastnosti

 • veľmi dobrý rozlev vďaka Level Plus Effect
 • pre hrúbky vrstvy 1,5 – 20 mm
 • veľmi hladký povrch
 • dobrá savosť
 • vysoká pevnosť v ťahu a strihu
 • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov 
Potrebné množstvo vody: 5,5 – 6,0 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky
Teplota pri spracovaní: najmenej 15 °C na podlahe
Doba spracovateľnosti: cca 30 minút*
Pochôdzna: po cca 2 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 18 hodinách pri hrúbke 2 mm*

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. hrúbke vrstvy 3 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1264 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613