Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 174 Neu

Stierkovacia hmota pod parkety

Samorozlievacia cementová vyrovnávacia hmota ku špachtľovaniu, hladeniu, nivelovaniu podkladov v interiéri a pri hrúbke nad 10 mm na primiešanie kremičitého piesku.

Č. výrobku Veľkosť balenia Paleta Spotreba Farba
1264 25 kg vrecko 42 4,8 kg/m² / 3 mm
8,0 kg/m² / 5 mm
16,0 kg/m² / 10 mm
šedá

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613