Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 175

Vláknami armovaná cementová nivelizačná hmota

Samorozlievacia, vláknami armovaná podlahová stierkovacia hmota rýchlo zrelá ku kladeniu pre všetky podlahové krytiny a parkety, pre hrúbku vrstvy 3 – 30 mm.

  • extrémne dobrý rozlev
  • aplikácia raklou (R3)
  • veľmi dobre savá
  • pre hrúbky vrstvy od 3 mm

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie podkladovpre následné kladenie textilných a elastických podlahových krytín, parkiet, keramických krytín a krytín z prírodného kameňa

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: cca 6,0 – 6,5 litrov na 25 kg vrece
Farba: šedá
Spotreba: cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 20°C na podlahe
Doba spracovateľnosti: 25 – 35 minút*
Pochôdznosť: po 2 – 3 hodinách*
Zrelosť pre kladenie: po cca 6 hodinách*
Min. teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Trieda horľavosti A2fl-s 1 podľa DIN EN 13 501 - 1

* Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu pri maximálnej hrúbke vrstvy 3 mm. Viď tiež "Zrelosť pre kladenie"

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1136 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)