Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 195

Tenký poter

Pre nivelizáciu podkladov vo veľkých hrúbkach.

Samorozlievacia, cementová a pripojená vyrovnávacia hmota pre hrúbky od 3 do 40 mm

  • ideálna pre vyrovnanie veľkých nerovností, flexibilná možnosť použitia
  • dobre sa rozlieva, dobre čerpateľná, šetriaca čas
  • možnosť dodávok v BigBag:

Použitie:

  • k výrobe rovných, pevných plôch pre kladenie
  • na cementové potery, betón, teraso, kameň a keramiku
  • pre vyrovnanie veľkých nerovností pri renováciách

Vlastnosti:

  • hrubé zrno
  • prídržný povrch
  • do interiéru
Č. výrobku Veľkosť balenia Prepr. jednotka | paleta Spotreba Farba
10490 25 kg vrecko 36 4,8 kg/m² / 3 mm
8,0 kg/m² / 5 mm
16,0 kg/m² / 10 mm
šedá

EMICODE EC 1 R veľmi nízky obsah emisií

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613