Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 195

Cementový pripojený tenký poter

Samorozlievací tenký poter k výrobe pripojených podkladov pre hrúbky od 3 do 40 mm

  • výborne tekutý a čerpateľný
  • skoro pochôdzny
  • skoro zrelý ku kladeniu
  • s malým pnutím, hlavne pri väčších hrúbkach
  • vysoká pevnosť

Hlavné oblasti použitia:

  • nosná  vrstva v systéme UZIN Turbolight® - System, max. bodové zaťaženie 4 kN (viď. TL)
  • pre hrúbky vrstvy 3 – 40 mm

Rozšírené oblasti použitia:

  • zhotovenie rovných, hrubších pokladačských plôch pre textilné a elastické podlahové krytiny (eventuálne jemné prestierkovanie nutné), keramické krytiny, krytiny z prírodného kameňa a korku

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Dodávané balenie: 25 kg, 1 000 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Množstvo vody/zámesová voda: 5,0 až 5,5 litra na 25 kg vrece
Farba: tmavá šedá
Spotreba: 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky
Spotreba v UZIN Turbolight®-System: cca 25 kg/m²
Doba spracovania: 20 – 30 minút*
Pochôdznosť: po 2 – 3 hodinách*
Zrelý ku kladeniu: iď. "Zrelosť ku kladeniu
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Miera šírenia: cca 128 mm +/- 5 mm
Chovanie za horenia: A1fl podľa DIN EN 13 501 - 1

* Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
47435 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R veľmi nízky obsah emisií

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613