Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 195

Tenký poter

Samorozlievací cementový tenký poter pre hrúbky od 3 do 40 mm

 • ideálny pre vyrovnanie vysokých nerovností, flexibilná možnosť použitia
 • dobre sa rozlieva, dobre čerpateľný, šetriaci čas

Oblasť použitia:

 • k zhotoveniu nosnej vrstvy v systéme UZIN Turbolight-System, maximálne bodové zaťaženie 4 kN, pozri Technický list
 • k zhotoveniu rovných, drsných plôch pre textilné a elastické podlahoviny (prípadné jemné stierkovanie nutné), keramické dlaždice a obklady z prírodného kameňa a parkety
 • na cementové a kalciumsulfátové potery, betón, teraso
 • na staré podklady s pevne prídržnými zvyškami lepidla a stierkovacej hmoty
 • pre normálne namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyslových priestoroch
 • na podlahové vyhrievanie s elektrickými plošnými vykurovacími vodičmi
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • pre hrúbky od 3 do 40 mm
 • vynikajúci rozlev a čerpateľnosť
 • rýchlo tvrdnúci
 • rýchlo zrelý pre kladenie
 • veľmi malé pnutie
 • dobre savý
 • vysoká pevnosť v tlaku a za ohybu
 • pre vnútorné prostredie

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 5,0 až 5,5 litra na 25 kg vrece
UZIN Turbolight®-System: 5,0 l na vrece
Farba: šedá
Spotreba: 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky
Teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Doba spracovateľnosti: 20 – 30 minút*
Pochôdzna: po 2 – 3 hodinách*
Zrelý ku kladeniu: viď. „Spracovanie“ v Technickom liste výrobku

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
55840 25 kg Paleta: 36

EMICODE EC 1 R veľmi nízky obsah emisií

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613