Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 196

Vystužená cementová stierkovacia hmota

Samorozlievacia, vystužená podlahová stierkovacia hmota takmer bez pnutia pre všetky podlahové krytiny a viacvrstvové parkety pre hrúbku vrstvy 2 – 40 mm.

  • pre hrúbky od 2 do 40 mm
  • rýchle tvrdnúca
  • rýchlo zrelá ku kladeniu
  • s malým pnutím

Hlavné oblasti použitia:

  • samorozlievacia, armovacími vláknami zosilnená, hrubozrnná, cementová, pripojená, vyrovnávacia hmota pre rozsah hrúbky vrstvy od 2 do  40 mm v interiéri
  • vhodná k vyrovnaniu, nivelizovaniu a vyplneniu podkladov
  • pre zhotovenie rovných pokladačských plôch s dobrou nasiakavosťou pre podlahárske práce a pre kladenie dlaždíc a obkladov z prírodného kameňa
  • odporučená pre viacvrstvové parkety

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: cca 4,5 – 5,0 litrov na 25 kg vrece
Farba: šedá
Spotreba: 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky
Teplota pri spracovaní: najmenej 10 °C na podlahe
Doba spracovania: 20 – 40 minút*
Pochôdzna: po 2 – 3 hodinách*
Zrelá pre kladenie: viď "Spracovanie
Chovanie za horenia: Afl podľa DIN EN 13 501-1

* pri 20° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu, v hrúbke vrstvy 4 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
63763 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613