Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 196

Objektový poter

Samorozlievací, armovacími vláknami zosilený, čerpateľný a stierkovateľný, cementom viazaný a vyrovnávací poter pre vrstvy o hrúbke 2 – 40 mm.

 • s ohľadom na obsah armovacích vlákien je ideálna min. hrúbka vrstvy 3 mm

Oblasť použitia:

 • k zhotoveniu silnovrstvových, rovných plôch pre  textilné a elastické podlahoviny (prípadné jemné dostierkovanie nutné) ako napr. textilné podlahoviny, PVC a CV podlahoviny, PVC dizajnové podlahoviny, linoleum, kaučuk alebo polyolefínové podlahoviny
 • pre stierkovanie pred kladením keramických obkladov a obkladov z prírodného kameňa
 • na cementové a kalciumsulfátové potery, betón, teraso, potery z liateho asfaltu
 • na staré podklady s pevne prídržnými zvyškami lepidiel a stierkovacích hmôt
 • pre normálne namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyslových priestoroch
 • na teplovodné podlahové vykurovanie pre podlahové vyhrievanie s elektrickými plošnými vykurovacími vodičmi
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • výborne tekutý, samorozlievací, ideálny pre čerpanie
 • pre hrúbky od 2 do 40 mm
 • armovaný sklenými vláknami
 • rýchle tvrdnúci
 • s malým pnutím
 • vysoká pevnosť v tlaku a ťahu za ohybu
 • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: cca 4,5 – 5,0 litrov na 25 kg vrece
Farba: šedá
Spotreba: 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky
Teplota pri spracovaní: najmenej 10 °C na podlahe
Doba spracovania: 20 – 40 minút*
Pochôdzna: po 2 – 3 hodinách*
Zrelá pre kladenie: viď "Spracovanie v technickom liste výrobku

* pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu, v hrúbke vrstvy 4 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
63763 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613