Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 196

Hrubovrstvá stierkovacia hmota, pre nivelizovanie podkladu vo väčších hrúbkach

Samorozlievací, armovacími vláknami zosilnený, čerpateľný a stierkovateľný, cementom viazaný poter pre hrúbky vrstiev od 2 do 40 mm.

Použitie:

  • vhodná na vyrovnávanie, nivelizovanie a vyplnenie podkladov
  • na zhotovenie rovných pre kladenie pripravených plôch s dobrou savosťou pre podlahárske práce a pre kladenie dlaždíc a obkladov z prírodného kameňa
  • na cementové a kalciumsulfátové potery, betón, teraso, potery z liateho asfaltu
  • na staré podklady s dobre prídržnými zvyškami lepidiel a stierkovacích hmôt
  • na podlahy s teplovodným a elektrickým vykurovaním

Vlastnosti:

  • výborne tekutá, samorozlievacia, ideálna pre čerpanie
  • pre hrúbky 2 – 40 mm
  • armovaná sklenými vláknami
  • do interiéru
Č. výrobku Veľkosť balenia Prepr. jednotka | paleta Spotreba Farba
63763 25 kg vrecko 42 ca 1,7 kg/m² na 1 mm hrubú vrstvu šedá

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613