Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 740

Cementová vyrovnávacia hmota

Samorozlievacia vyrovnávacia hmota pre veľké hrúbky k zhotoveniu pripojených podkladov od 3 do 30 mm

  • ekonomicky výhodná
  • výborne tekutá a čerpateľná
  • rýchlo tuhnúca
  • rýchlo zrelá ku kladeniu
  • s malým pnutím
  • dobre savá
  • možné použiť pre podložie s miernymi spádmi

Hlavné oblasti použitia:

  • cementový poter s veľmi nízkymi emisiami a s rýchlym vytvrdnutím pre vnútorné prostredie pre hrúbky vrstvy od 3 do 30 mm
  • vhodný pre vyrovnávanie a vyhladzovanie podkladov. Pre výrobu rovných podkladov s dobrou savosťou pre aplikáciu podlahových krytín a pre inštaláciu keramických dlažieb a dlažieb z prírodného kameňa.

Technické údaje

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 4,25 – 4,75 l na 25 kg
Farba: šedá
Spotreba: cca 1,8 kg/m² na 1 mm hrúbky
Teplota pri spracovaní: najmenej 15 °C na podlahe
Ideálna teplota pri spracovaní: +15 až +25 °C
Doba spracovania: 20 – 40 minút *
Pochôdznosť: po 4 – 5 hodinách *
Zrelá pre kladenie: po cca 24 hodinách *

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. 3 mm hrúbky vrstvy

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
167686 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)