Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 770

Cementová priemyslová vyrovnávacia hmota

Samorozlievacia finálna minerálna hmota pre zhotovanie pripojeného podkladu vrstvy od 3 do 50 mm.

Vlastnosti:

  • Vysoká odolnosť proti obrusu
  • dobrý rozlev
  • bez pnutia
  • dobrá savosť
  • odolná olejom, pohonným hmotám, vlhkosti, posypovým soliam

Hlavné oblasti použitia:

  • zhotovenie priamo používaných finálnych vrstiev odolných proti obrusu pre vysokú záťaž
  • zhotovenie vrchných plôch bez optických požiadaviek vhodných pre aplikáciu epoxidových finálnych poterov
  • pre hrúbku vrstvy od 3 do 50 mm
  • u AR0,5 odolnosť proti obrusu

Technické údaje

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 4,5 litrov na 25 kg vrece
Farba: šedá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Minimálna teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Ideálna teplota pri spracovaní: +15 až +25 °C
Doba spracovania: 20 – 25 minút*
Pochôdzna: po 2 – 4 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 24 hodinách*
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 15 501-1

*Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. 3 mm hrúbky vrstvy

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
10665 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)