Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN OC 30

Objektová vyrovnávacia hmota

Hospodárna samorozlievacia cementová pripojená vyrovnávacia hmota pre hrúbky vrstvy od 3 do 30 mm

 • zhotovenie rovných plôch s dobrou savosťou pre podlahárske práce

Oblasť použitia:

 • zhotovenie rovných, veľkých kladačských plôch pre všetky textilné a elastické podlahoviny ( prípadne jemné stierkovanie nutné ) ako napr. textilné podlahoviny, PVC alebo CV podlahoviny, PVC designové podlahoviny, linoleum, kaučuové alebo polyolefinové podlahoviny
 • pre stierkovanie pred kladením keramických obkladov a obkladov z prírodného kameňa
 • na cementové a kalciumsulfátové potery, betón, teraso, potery z liateho asfaltu
 • na staré podklady s pevne prídržnými zvyškami lepidiel a stierkovacích hmôt
 • pre normálne namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyslových priestoroch
 • na teplovodné podlahové vykurovanie
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • pre hrúbky vrstvy 3 – 30 mm
 • dobre tekutá a čerpateľná
 • rýchle tvrdnúci
 • rýchlo zrelá pre kladenie
 • s malým pnutím pri tuhnutí
 • dobre savá
 • dobré pevnostné parametre

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov 
Potrebné množstvo vody: cca 5,0 litrov na 25 kg vrece
Farba: sivá
Spotreba: cca 1,8 kg/m² na 1 mm hrúbky
Min. teplota pri spracovaní: na podlahe 10 °C
Ideálna teplota pri spracovaní: na podlahe 15 – 25°C
Doba spracovateľnosti: 20 – 30 minút*
Pochôdzna: po 4 - 8 hodinách*
Zrelá pre kladenie: po cca 24 hodinách na každé 2 mm hrúbky vrstvy*
Trieda horľavosti: A1fl –s 1 podľa DIN EN 13 501 - 1

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a 3 mm hrúbke vrstvy.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
72415 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)