Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN OC 30

Stierkovacia hmota pre veľké hrúbky vrstvy

Hospodárna samorozlievacia cementová pripojená vyrovnávacia hmota pre hrúbky vrstvy od 3 do 30 mm v interiéri

Použitie:

  • pre vyrovnanie, nivelizovanie a vyplnenie podkladov
  • zhotovenie rovných, drsných plôch pre kladenie všetkých textilných a elastických podlahovín (prípadne jemné stierkovanie nutné) ako napr. koberce, PVC alebo CV podlahoviny, PVC dizajnové podlahoviny, linoleum, kaučukové alebo polyolefinové podlahoviny
  • stierkovanie pred kladením keramických obkladov a prírodného kameňa
  • na cementové a kalciumsulfátové potery, betón, terasso, potery z liateho asfaltu
  • na staré podklady s pevne prídržnými zvyškami lepidla a stierkovacej hmoty
  • na normálne namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch
  • na teplovodné podlahové kúrenie

Vlastnosti:

  • pre hrúbky vrstvy od 3 – 30 mm
  • dobre tekutá a čerpateľná
  • rýchlo tvrdnúca
Č. výrobku Veľkosť balenia Prepr. jednotka | paleta Spotreba Farba
72415 25 kg 42 1,8 kg/m² / 1 mm
5,4 kg/m² / 3 mm
18 kg/m² / 10 mm
šedá

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov