Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 317

Penetrácia na báze umelej živice

Penetrácia s veľkým obsahom rozpúšťadiel na savé, minerálne podklady

  • neobsahuje vodu
  • pripravená k použitiu
  • nahrádza penetráciu zo zriedeného lepidla
  • veľmi dobre sa nanáša
  • veľmi dobrá schopnosť prenikania
  • veľmi rýchlo schnúca

Oblasť použitia:

  • rozpúšťadlová penetrácia pre savé minerálne podklady v interiéroch

Technické údaje:

Druh balenia: kanister z bieleho plechu
Veľkosť balenia: 9 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá / suchá: červená / červená
Spotreba: 100 – 200 g/m²
Teplota pre spracovanie: min. 10°C na podlahe
Doba schnutia: 30 – 60 minút*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
16207 9 kg Paleta: 50

GISCODE S 1 s vysokým obsahom rozpúšťadiel