Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 350

Na použitie pripravená penetrácia

Disperzná penetrácia pre savé podklady, potery a betónové podlahy.

  • pripravená k použitiu
  • spôsobilá k striekaniu
  • veľmi výdatná
  • rýchlo schnúca
  • stabilná v mraze
  • redukuje savosť podkladu

Hlavné oblasti použitia:

  • rýchlo schnúca a mrazu odolná penetrácia, ktorá sa používa pred stierkovaním na savých minerálnych podkladoch. Penetrácia výborne preniká do podkladu a zároveň má vlastnosti pre vytvorenie veľmi tenkej vrstvy.

Rozšírené oblasti použitia:

  • ako prídržná penetrácia v obore stien
  • na cementové a vápenaté omietky a sadrokartónové dosky

Technické údaje:

Druh balenia: plastový kanister
Dodávané balenie: 10 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá / suchá: zelená / zelená
Spotreba: cca 100 – 150 g/m²
Teplota pri spracovaní: najmenej 10 °C na podlahe
Doba schnutia, stierkovania: 1 – 6 hodín*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
84256 10 kg Paleta: 60

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel