Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 400

Disperzná uzávera vlhkosti

Disperzná penetrácia pre rýchle uzatvorenie nevykurovaných cementových poterov až do maximálnej zvyškovej vlhkosti 3 CM%
Oblasť použitia:

  • na uzatvorenie zvýšenej zvyškovej vlhkosti do 3 CM% u nevykurovaných cementových poterov
  • pred nasledujúcim stierkovaním UZIN stierkovacími cementovými alebo kalciumsulfátovými hmotami
  • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529
  • pre vysoké namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyslových priestoroch

Výhody výrobku / vlastnosti:

  • ľahké spracovanie
  • bez posypu kremičitým pieskom
  • rýchla doba schnutia
  • uzatvárajúca do 3 CM%

Technické údaje:

Druh balenia: plastový kanister
Dodávané balenie: 12 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá/suchá: béžová/transparentná
Spotreba: 1. vrstva: 60 – 70 g/m² (1 : 1 zriedená)
2. vrstva: 120 – 130 g/m² (neriedená),
Celkové množstvo cca 200 g/m²
Teplota pri spracovaní: minimálne 10 °C na podlahe
Doba schnutia zriedená: cca 1 hodina*
Doba schnutia neriedená: cca 2 hodiny*

Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu

RAL UZ 113/šetrná k životnému prostrediu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
52391 12 kg kanister Paleta: 60

EMICODE EC 1 veľmi nízky obsah emisií

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel