Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 414 BiTurbo

1-K PUR rýchla penetrácia

Jednozložková penetrácia na báze reaktívnej živice, pre parketárske a podlahárske práce

  • jednoduché spracovanie
  • ľahké nanášanie valčekom
  • excelentné schopnosti prenikania
  • rýchla schnutie
  • uzatváracie schopnosti do 4 CM - %

Hlavné oblasti použitia:

  • uzatváracia penetrácia na nevykurované cementové potery alebo betón do výšky zvyškovej vlhkosti do 4 – CM% v 2 – 3 nanesených vrstvách
  • uzatváracia penetrácia na vykurované konštrukcie až do výšky zvyškovej vlhkosti do 2,5-CM% v 2-3 nanesených vrstvách
  • pred priamym lepením UZIN reaktívnymi živicovými lepidlami

Rozšírené oblasti použitia:

  • spevňovacia penetrácia na labilné, porézne alebo rozpraskané podklady
prídržná penetrácia v obore podláh pred stierkovacími prácami

Technické údaje:

Druh balenia: plastový kanister
Dodávané balenie: 6 kg, 12 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Farba mokrá / suchá: hnedá / hnedá
Spotreba: 80 – 150 g/m² na vrstvu*
Doba vytvrdnutia: viď "Tabuľka použitia
Teplota pri spracovaní: najmenej 15 °C na podlahe

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
41365 6 kg Paleta: 60
41364 12 kg Paleta: 60

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE RU 1 bez obsahu rozpúšťadiel