Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 425

2-K epoxidová penetrácia na báze vody

Univerzálna epoxidová penetrácia k spevneniu drolivých poterov a pred priamym kladením parkiet

 • ľahko sa aplikuje valčekom
 • hlboko zasahujúce spevnenie vrchnej poterovej zóny
 • zlepšuje pevnosť v strihu
 • zvyšuje prídržné spojenie s UZIN STP a PUR lepidlami
 • prestierkovateľná v spojení s UZIN PE 280
 • aplikácia zriedená s 10% vody
 • difúzne otvorená

Hlavné oblasti použitia:

 • spevnenie labilných alebo poréznych a pieskujúcich cementových a kalciumsulfátových poterov
 • spevnenie poterov s nedostatočnou pevnosťou
 • systémová penetrácia pred priamym lepením PUR a STP parketovými lepidlami UZIN
 • prídržná penetrácia na málo savé podklady

Rozšírená oblasť použitia:

 • impregnácia poterov

Technické údaje

Druh balenia: A + B v plastových kanistroch
Dodávané balenie (A + B): 9 kg (komp. A 6 kg + komp. B 3 kg)
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Pomer miešania: viď. „Tabuľka použitia“
Farba mokrá/suchá: biela transparentná / biela transparentná
Spotreba: viď. "Tabuľka použitia
Doba spracovateľnosti: 60 – 90 minút *
Doba schnutia: viď. "Tabuľka použitia
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Konečná pevnosť: po 3-5 dňoch*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
159351 A/B 9 kg Paleta: 24

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE RE 20 senzibilizujúce, celkovo tuhé, nesenzibilizujúce vodné tužidlo