Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 425

2-K epoxidová hĺbková penetrácia

EP penetračný koncentrát na báze vody k spevneniu drolivých, savých minerálnych poterov, predovšetkým v oblasti renovácie podláh. Vhodná aj pre impregnáciu poterov a zlepšenie ich mechanických povrchových vlastností.

 • hlboko preniká
 • vysoké spevňujúce účinky
 • malá spotreba

Oblasť použitia

 • spevnenie labilných alebo poréznych starých cementových poterov
 • spevnenie pieskujúcich cementových poterov alebo spevnenie poterov s nedostatočnou pevnosťou
 • impregnovanie poterov
 • priame lepenie parkiet s UZIN reakčnými živicovými lepidlami po dobe schnutia najmenej 24 hodín
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EU 12 529
 • pre normálne namáhanie v obytných a podnikateľských priestoroch

Výhody výrobku / vlastnosti

 • hlboko prenikajúca epoxidová penetrácia
 • veľmi dobrý spevňujúci účinok
 • prestierkovateľná v spojení s UZIN PE 280
 • možnosť riedenia s vodou
 • difúzne otvorená

Technické údaje

Druh balenia: plastové nádoby
Dodávané balenie (A + B): 9 kg (komp. A 6 kg + komp. B 3 kg)
Skladovatelnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba tekutá/suchá: transparentná / biela
Pomer miešania: viď. „Tabuľka použitia“ v technickom liste výrobku
Doba spracovateľnosti: 60 – 90 minút *
Spotreba: viď. „Tabuľka použitia“ v technickom liste výrobku
Teplota pri spracovaní: najmenej 15 °C na podlahe
Doba schnutia/vytvrdnutia: viď .„Tabuľka použitia“ v technickom liste výrobku
Konečná pevnosť: po 3-5 dňoch*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
159351 A/B 9 kg Paleta: 24

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE RE 1 bez obsahu rozpúšťadiel