Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 630

2-K stierkovacia penetrácia

Plniaca disperzná – cementová penetrácia

  • plní, uzatvára a vyhladzuje v jednom pracovnom postupe
  • hydraulicky tuhnúca
  • pre nanášanie v hrúbkach do 1 mm
  • po vytvrdnutí flexibilná a plastická

Hlavná oblasť použitia:

  • Prídržná penetrácia v obore podláh pre podklady schopné renovácie a podklady s veľkým množstvom špár

Technické údaje

Druh balenia: plastová nádoba, obsahuje plastový kanister a papierové vrecko
Veľkosť balenia: 16 kg kombi balenie
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Pomer miešania: A : B = 3 : 5 hmotnostných dielov
Farba mokrá/suchá: tmavošedá / svetlošedá
Spotreba: 100 – 600 g/m²
Doba spracovateľnosti: 50 – 60 minút *
Doba schnutia: 40 – 120 minút*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri maximálnej hrúbke vrstvy 1 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
36612 16 kg kombi balenie Paleta: 24

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)