Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 650

1-K flexibilná stierkovacia disperzia

Plniaca cementová disperzná penetrácia

  • plní, uzatvára a vyhladzuje v jednom pracovnom postupe
  • hydraulicky tuhnúca
  • pre nanášanie v hrúbkach do 4 mm
  • po vytvrdnutí flexibilná a plastická
  • až o 25% vyššia výdatnosť ako UZIN PE 630
  • aplikácia valčekom a špachtľou

Hlavná oblasť použitia:

  • Prídržná penetrácia pre podlahové systémy pre podklady schopné renovácie a podklady, ktoré vyžadujú renováciu a vyskytujú sa na nich špáry.

Technické údaje

Druh balenia: papierové vrece s rúčkou
Veľkosť balenia: 16 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá/suchá: šedá / svetlo šedá
Spotreba: 80 – 480 g/m²
Doba spracovateľnosti 25 – 30 minút *
Doba schnutia: 30 – 90 minút *
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri maximálnej hrúbke vrstvy 4 mm. Viď. tiež „Tabuľku použitia“. Spotreba sa vzťahuje k suchej malte.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
89631 16 kg Paleta: 60

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)