Produkty

--- - Prehľad

UZIN RK 37

1-K PUR vstrekovacie lepidlo

Tvrdé, rýchloväzné opravné lepidlo s vysokou pevnosťou v šmyku

  • dobrá schopnosť miešania a zmáčania
  • vyplňuje dutiny

Oblasť použitia:
Hlavná oblasť použitia:

  • odstránenie dutých miest
  • stabilizácia jednotlivých parketových dielov alebo menších plôch

Technické údaje

Druh balenia: fľaša z plastu s tryskou
Veľkosť balenia: 250 g
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Farba: nažltlo transparentná
Spotreba: podľa použitia
Doba spracovania: cca 20 minút*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zaťažiteľnosť: po cca 6 hodinách*
Konečná pevnosť: po 1 – 2 dňoch*

* pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
13663 250 g Paleta: 400 kartónov
Kartón:
2

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE RU 1 bez obsahu rozpúšťadiel