Produkty

--- - Prehľad

UZIN RK 37

1-K PUR vstrekovacie lepidlo

Tvrdé, rýchloväzné opravné lepidlo s vysokou pevnosťou v šmyku

 • odstránenie dutých miest
 • stabilizácia jednotlivých parketových dielov alebo menších plôch

Vhodné na

 • cementové alebo kalciumsulfátové potery, betón
 • podklady so starými vode odolnými zvyškami lepidiel alebo stierkovacích hmôt
 • nové, pevne priskrutkované drevotrieskové dosky P4 – P7, alebo dosky OSB 2 – OSB 4
 • existujúce podlahy z keramickej dlažby a dlažby z umelého kameňa, terasa a pod.
 • nové asfaltové potery
 • potery z hotových dielcov, sadrovláknité dosky
 • stierkovacie hmota vhodné pod parkety
 • izolačné a podkladové podložky UZIN vhodné pod parkety
 • teplovodné podlahové vykurovanie

Výhody výrobku / vlastnosti

 • veľmi dobrá schopnosť vnikania a zmáčania
 • vyplňuje dutiny
 • do interiéru

Technické údaje

Druh balenia: fľaška z plastu s tryskou
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Farba: nažltlá - transparentná
Spotreba: podľa účelu použitia
Teplota pri spracovaní: min. 15 °C na podlahe
Doba spracovania: cca 20 minút*
Zaťažiteľné: po cca 6 hodinách*
Konečná pevnosť: po 1 – 2 dňoch*

* pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
13663 250 g Kartón: 2

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE RU 1 bez obsahu rozpúšťadiel