Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 914 Turbo

Rýchla ľahčená vyrovnávacia malta

Rýchla tenká vyrovnávacia malta k výrobe vysoko tepelne izolujúceho cementového podkladu pre kladenie.

 • vďaka vláčnej kombinácii sa mimoriadne ľahko spracováva
 • možno miešať a pumpovať bežnou poterovou technikou
 • veľmi rýchlo zrelá pre kladenie, veľmi účinne izolujúca teplo

Oblasť použitia:

 • pre ľahké vyrovnávacie vrstvy pripojeného poteru
 • pre ľahké vyrovnávacie vrstvy poteru na vyrovnávacej podložke
 • ako UZIN systémový komponent pre rýchlu výstavbu a renováciu
 • ako UZIN TurboLight-System pre normálne zaťaženie v obytných priestoroch so všetkými druhmi podlahovín
 • na betónové dosky
 • na drevené trámové stropy a drevené palubky
 • s deliacou vrstvou na všetky rovné a nosné staré podklady

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • bez deformácií a s veľmi malým pnutím
 • veľmi rýchlo zrelá pre kladenie
 • ľahko spracovateľná
 • nízka hustota
 • odolná vode (nutné dbať na odolnosť proti vlhkosti vrchných špachtľovacích hmôt)
 • pre pripojené potery na deliacej vrstve
 • chovanie za horenia podľa DIN EN 13 501-1: nehorľavá A2-s1, d0

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 80 litrov/ cca 21 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 10 l na vrece
UZIN TurboLight-System: 11 l vody na vrece
Merná hmotnosť: vytvrdnutá: cca 350 kg/m³
suchá malta: cca 260 kg/m³
Tepelná vodivosť: 0,12 W/mK
Tepelný odpor: 0,42 m² K/W (5 cm hrúbka vrstvy)
Pevnosť v tlaku: 0,5 N/mm²
Farba: šedá
Spotreba: cca 2,6 kg/m² na 1 cm hrúbky
Teplota pri spracovaní: 5 °C až 25 °C na podlahe
Doba spracovania: cca 30 minút*
Pochôdzna: po 12 hodinách*
Zrelá pre kladenie pre stierkovacie hmoty UZIN: po 48 hodinách*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
53402 21 kg (80 l) vrece Paleta: 15

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)