Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 960

Rýchly poterový cement

Špeciálny rýchly cement do interiérov a exteriérov.

Špeciálne zrýchlené spojivo na zhotovenie pre kladenie skoro zrelých rýchlych poterov. V závislosti na kvalite poterového piesku a pomeru miešania môžu byť cementové potery vyhotovené v pevnostnej triede CT – C25 – F4 až CT – C40 – F7 podľa DIN EN 13 813. Použitelný vo vnútornom a vonkajšom priestore.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepr. jednotka | paleta Spotreba Farba
1177 25 kg vrecko 42 3.2 kg/m² / 1 cm hrúbka
pomer 1:5 resp. C35-F5
tmavošedá

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613