Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 960

Rýchly poterový cement

Špeciálne spojivo pre výrobu veľmi rýchlo položiteľných cementových poterov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.

 • veľmi rýchlo tvrdnúci a položiteľný, šetrí čas a umožňuje rýchly pracovný postup
 • variabilný miešací pomer, flexibilné využitie

Oblasť použitia:

 • k výrobe pripojených poterov
 • k výrobe plávajúcich poterov a poterov na deliacej vrstve
 • k výrobe vykurovaných poterov
 • pre termínovane náročnú výrobu poterov, kde bežné potery nezaručujú rýchle schnutie
 • systémový komponent pre rýchlu výstavbu UZIN

Výhody výrobku / vlastnosti

 • veľmi rýchlo tvrdnúci
 • veľmi rýchlo schnúci
 • vysoká pevnosť
 • veľmi malé pnutia
 • po cca 1 dni zrelý ku kladeniu
 • odolný vode a mrazu
 • pevnosť CT-C25-F4 až CT-C40-F7
 • pre všetky konštrukcie poterov

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Pomer miešania cement / piesok: 1:4, 1:5, 1:6 hmotnostných dielov
Potrebné množstvo vody: 12 – 22 litrov (podľa vlhkosti piesku)
Súčiniteľ voda / cement: max.: 0,45
Farba: šedá
Spotreba: viď. „Tabuľka použitia“ v technickom liste výrobku
Teplota pri spracovaní: + 5°C - 25 °C na podlahe
Doba miešania: 2 – 3 minúty
Doba spracovateľnosti: 40 – 60 minút *
Pochôdznosť: po 3 – 5 hodinách *
Funkčné zakúrenie: 3 dni po položení*
Zrelý pre kladenie: po cca 24 hodinách *

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a obvyklých hrúbkach poterov od 4,5 cm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1177 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613