Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 960

Rýchly cement

Potrojné spojivo k zhotoveniu rýchlych cementových poterov pre kladenie vo vnútornom a vonkajšom a prostredí so zrelosťou ku kladeniu po 1 – 7 dňoch, CT – C25 – F4 až CT – 40 – F7

  • po cca 1 dni zrelý pre kladenie
  • vysoká pevnosť
  • odolný vode a mrazu
  • pre všetky konštrukcie poterov

Hlavná oblasť použitia:

  • k výrobe pripojených poterov
  • zhotovenie rýchlo tuhnúcich a ku kladeniu zrelých rýchlych cementových poterov v pevnostnej triede

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Pomer miešania cement / piesok: 1:4, 1:5, 1:6 hmotnostných dielov
Množstvo vody / zámesová voda: 12 – 22 litrov (podľa vlhkosti piesku)
Voda /hodnota cementu: max.: 0,45
Farba: šedá
Spotreba: viď. „Tabuľka použitia“
Doba miešania: 2 – 3 minúty
Doba spracovania: 40 – 60 minút *
Pochôdznosť: po 3 – 5 hodinách *
Funkčné zakúrenie: 3 dni po položení*
Zrelosť pre kladenie: po cca 24 hodinách *
Min. teplota pri spracovaní: +5 °C až +25 °C na podlahe

* Pri > 10 °C a max 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Závisí na kamenive a pomere voda / cement.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
1177 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613