Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 968

Rýchlo schnúci poter

Hydraulicky tvrdnúca, hotová, suchá maltová zmes s bežnou dobou viazania a so zrýchlenou dobou schnutia. UZIN SC 968 vďaka použitej technológii kompenzuje zmrštenie, zaisťuje vysokú rozmerovú stabilitu a je charakteristická rýchlym poklesom vlhkosti a vysokou tepelnou vodivosťou.

Použitie:

  • pripojené potery pre hr. ≥ 20 mm
  • potery na oddeľujúcej vrstve, plávajúce potery v hr. ≥ 40 mm
  • potery na zvukovej alebo tepelnej izolácii
  • potery s podlahovým kúrením
  • obytné a priemyslové priestory
  • sanácie a renovácie

Vlastnosti:

  • Stačí len rozmiešať s vodou
  • Vysoká mechanická pevnosť CT – C40 – F6 podľa DIN EN 13 813
  • Veľmi rýchlo zrelá pre kladenie
  • Excelentná tepelná vodivosť
Odolná vode a mrazu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Paleta Spotreba Farba
73104 25 kg vrece 42 ca 18 kg/m² na 1 cm hrúbky vrstvy šedá

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613