Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 968

Rýchla cementová poterová malta

Predmiešaná suchá maltová zmes k zhotoveniu cementových poterov pre použitie v interiéri a exteriéri so zrelosťou pre kladenie v dobe 1 – 3 dni, CT – 40 – F6

  • len rozmiešať s vodou
  • vysoká mechanická pevnosť CT – C40 – F6
  • excelentná tepelná vodivosť
  • odolnosť vode a mrazu

Oblasť použitia:

Hlavná oblasť použitia:

  • UZIN SC 968 je špeciálna zmes hydraulických spojív a aditív, normálne viažuca a rýchlo schnúca, vhodná pre zostrojenie pripojených cementových poterov v hrúbke ≥ 20 mm a plávajúcich poterov v hrúbke ≥ 40 mm. Výrobok je určený pre potery v objektoch, kde je požadované rýchle využitie finálnej vrstvy, či zhotovenie vykurovaných poterov. Použiteľná v interiéri aj exteriéri.

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 20 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Množstvo vody / zámesová voda: 1,25 – 1,75 litrov na 25 kg vrece
Farba: šedá
Spotreba: cca 18 kg / m² / na 1 cm hrúbky
Doba spracovania: cca 60 minút *
Pochôdznosť: po cca 8 hodinách *
Zrelosť pre kladenie: dlažba: po cca 24 hodinách *, ostatné krytiny a parkety: po cca 72 hodinách*
Min. teplota pri spracovaní: +5 °C na podlahe

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri celkovej hrúbke poteru cca 4 cm. Viď. "Zrelosť pri kladení".

Odolná vode a mrazu.

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
159459 20 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1. obsah chromanov podľa TRGS 613