Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 980

Rýchly cement s veľmi malým zmrštením

Zrýchlený špeciálny cement na zhotovenie tvarovo stálych poterov bez zmrštenia, vo vnútorných a vonkajších priestoroch

Hydraulicky tvrdnúce cementové spojivo pre zhotovenie pokládky rýchlo zrejúcich rýchlych poterov, ktoré sú s nepatrnou mierou zmrštenia a pnutia, tvarovo stále, bez zdvihnutých a znížených okrajov dokonca aj pri väčších plochách. Zmršťovacie špáry často nie sú nutné, pretože náchylnosť k trhlinám je extrémne malá. V závislosti na pomere miešania a kvality na stavbe premiešaného poterového piesku môžu byť zhotovené cementové potery v pevnostných triedach CT – C25 – F4, CT – C35 – F5 alebo CT – C40 – F6 v zmysle DIN EN 13 813.
Použiteľný vo vnútornom i vonkajšom priestore.

Č. výrobku Veľkosť balenia Paleta Spotreba Farba
43723 25 kg 42 13 kg/m² na 4 cm hrúbky vrstvy
16 kg/m² na 5 cm hrúbky vrstvy
šedá

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 RL obsah chromanov podľa EU-RL 2003/53/EG