Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 980

Rýchly poterový cement s veľmi malým zmrštením

Špeciálne spojivo k hospodárnemu zhotoveniu poterov s minimálnym zmrštením, tvarovo stabilných poterov v interiéri a exteriéri.

 • mimoriadne malá náchylnosť k trhlinám, s minimálnym pnutím, istá v použití
 • rýchla práca na veľkých plochách bez miest prerušení, výrazne znižuje náklady na m²
 • rýchla možnosť kladenia umožňuje prevedenie poterových a kladačských prác v najkratšom možnom termíne

Oblasť použitia:

 • k výrobe pripojených poterov
 • k výrobe plávajúcich poterov a poterov na deliacej vrstve
 • k výrobe vykurovaných poterov
 • k výrobe poterov vo vonkajšom priestore pri nasledujúcom normalizovanom obložení dlaždicami alebo prírodným kameňom
 • veľmi vysoké namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyslových priestoroch napr. v priemyslových halách, atď. so všetkými podlahovinami
 • ako UZIN systémový komponent v rýchlej výstavbe

Výhody výrobku / vlastnosti

 • tvarovo stabilné a s minimálnym pnutím
 • veľké plochy bez špár do 200 m²
 • funkčné vykurovanie po 3 dňoch
 • veľmi ľahko spracovateľný
 • vysoká pevnosť
 • skoro zrelý pre kladenie, tiež pri nepriaznivých klimatických podmienkach
 • vodovzdorný
 • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Pomer miešania cement / piesok: 1:4, 1:5, 1:6 hmotnostných dielov
Potrebné množstvo vody: 18 – 22 litrov (podľa vlhkosti piesku)
Súčiniteľ voda / cement: max. 0,45
Farba: šedá
Spotreba: viď. „Tabuľka použitia“ v technickom liste výrobku
Teplota pri spracovaní: + 5 °C až 25 °C na podlahe
Doba miešania: 2 – 3 minúty
Doba spracovateľnosti: 60 – 90 minút *
Pochôdznosť: po 12 hodinách *
Funkčné zakúrenie: 3 dni po položení*
Zrelý pre kladenie: od 24 hodín *

*Pri viac ako 10 °C a max. 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
43723 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 RL obsah chromanov podľa EU-RL 2003/53/EG