Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 980

Rýchly cement s veľmi malým zmrštením

Potrojné spojivo k zhotoveniu rýchlych cementových poterov  vo vnútornom a vonkajšom prostredí so zrelosťou pre kladenie po 1 – 5 dňoch, CT – C25 – F4 až CT – 40 – F6

  • tvarovo stály a takmer bez pnutia
  • veľké plochy až do 200 m2  bez nutnosti špár
  • skoro zrelý pre kladenie, tiež pri nepriaznivých klimatických podmienkach
  • vysoká pevnosť
  • funkčné vykurovanie po 3 dňoch

Oblasť použitia:
Hlavná oblasť použitia:

  • zhotovenie rýchlo tuhnúcich a ku kladeniu zrelých rýchlych cementových poterov v pevnostnej triede CT – C25 – F4 až CT – C40 – F6 podľa DIN EN 13 813.

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Pomer miešania cement / piesok: 1:4, 1:5, 1:6 hmotnostných dielov
Potrebné množstvo vody: 18 – 22 litrov (podľa vlhkosti piesku)
Voda / hodnota cementu: max. 0,45
Farba: šedá
Spotreba: viď. „Tabuľka použitia“
Doba miešania: 2 – 3 minúty
Doba spracovania: 60 – 90 minút *
Pochôdznosť: po 12 hodinách *
Funkčné zakúrenie: 3 dni po položení*
Zrelý pre kladenie: po 24 hodinách*
Trieda zmrštenia: SW 1 – bez zmrštenia (< 0,2 mm/m)
Min. teplota pri spracovaní: + 5 °C až 25 °C na podlahe

* Pri viac ako 10 °C a max. 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Závislé od kameniva a pomeru voda / cement

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
43723 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)