Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 995

Cementový tenký poter s malým pnutím

Samorozlievací cementový tenký poter s malým pnutím pre objekty

 • s malým pnutím
 • rýchla doba schnutia i vo väčších hrúbkach, úspora času
 • pre tenkovrstvé podlahové vykurovanie

Oblasť použitia:

 • k výrobe pripojených tenkých poterov
 • k výrobe tenkých poterov na oddelujúcej vrstve
 • k uloženiu/zaliatiu tenkovrstvých teplovodných vykurovacích podlahových systémov
 • k uloženiu/zaliatiu elektrických podlahových systémov pre temperovanie
 • pre nosné vrstvy u UZIN Turbolight-System, max. bodové zaťaženie 2 kN, pozri technický list výrobku
 • pre následné kladenie textilných a elastických podlahovín (ev. jemné prestierkovanie nutné)
 • pre následné kladenie viacvrstvových parkiet
 • pre následné kladenie keramických dlažieb a prírodného kameňa
 • pre normálne zaťaženie v bytovom a podnikateľskom sektore, napr. kancelárske budovy, obytné budovy, alebo domovy sociálnych služieb
 • pre zaťaženie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529
 • na betónové podklady, cementové alebo anhydritové potery, horečnaté podklady, či xylolit

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • pre hrúbky 3 – 30 mm
 • pre textilné a elastické podlahoviny, viacvrstvové parkety a keramickú dlažbu / prírodný kameň
 • veľmi malé pnutie
 • dobre savý
 • vhodný pre kolieskové stoličky
Č. výrobku Veľkosť balenia Paleta
74810 25 kg 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)