Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 995

Cementový tenký poter

Samorozlievací cementový tenký poter k zhotoveniu podkladových poterov pripojených alebo na oddeľovacej vrstve v hrúbke 3 – 30 mm

  • veľmi dobre tečúci a čerpateľný
  • veľmi malé pnutie zvlášť pri väčších hrúbkach vrstvy
  • dobre savý

Oblasť použitia:
Hlavné oblasti použitia:

  • Zhotovenie pripojených rovných kladačských plôch a plôch na dielčich vrstvách pre textilné a elastické krytiny (eventuálne je nutné jemné vyšpachtľovanie), keramické podlahy, podlahy z prírodného kameňa a parkety
  • pre hrúbky 3 – 30 mm

Rozšírené použitie:

  • nosná vrstva v UZIN Turboligh® – System, max.bodové zaťaženie 2 kN (viď. Technický list)

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 9 mesiacov
Potrebné množstvo vody: cca 4,5 – 5 litrov na 25 kg vrece
Farba: tmavošedá
Spotreba: cca 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky
Spotreba (UZIN Turbolight®-System): cca 20 kg/m²
Doba spracovateľnosti: 20 – 40 minút*
Pochôdzny: po 2 – 4 hodinách*
Zrelý pre kladenie: viď. Zrelosť pre kladenie
Min. teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Miera šírenia: cca 140 mm + / - 5 mm
Chovanie za horenia: A1fl podľa DIN EN 13 501 - 1

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
74810 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)