Produkty

Lepidlá na mäkké krytiny - Schody, steny, sokle

UZIN WK 222

Kontaktné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel

Neoprénové lepidlo na vodnej báze pre všetky stavebne obvyklé kontaktné lepenia

 • veľmi dobre sa nanáša valčekom a štetcom
 • možné naniesť tiež predchádzajúci deň
 • veľmi odolné zmäkčovadlám

Hlavné oblasti použitia

 • PVC mäkké soklové lišty, schodiskové profily, fabiónové lišty z PVC, linolea, kaučuku, ku kontaktnému lepeniu
 • všetky textilné podlahové krytiny, tiež tuhé vpichované podlahové krytiny alebo tkané výrobky kontaktné lepenie na schodiská v blokovej forme alebo s vystupujúcou hranou a tiež pre lepenie / obloženie schodníc a čelných strán
 • pre PVC / CV podlahové krytiny, linoleum, kaučuk, izolačné podložky a iné ku kontaktnému lepeniu na schodiskové stupne a podstupnice
 • obloženie odrazových stien a vhodné textilné alebo pripojené obloženie ku kontaktnému lepeniu na všetky stavebne obvyklé lepenia na stenách a stropoch
 • opravné lepenie, napr. sanácia švov, lepenie na revízne veká a pod.
 • vysoké namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyslových priestoroch a tiež na športoviskách
 • na teplovodné podlahové vykurovanie
 • namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529
 • mokré šampónovanie a čistenie rozprašovacími extraktami podľa RAL 991 A 2

Technické údaje:

Druh balenia: plastová nádoba
Veľkosť balenia: 1 kg, 6 kg, 12 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba mokrá / suchá: béžová / béžová
Spotreba: 300 – 550 g/m² celkové množstvo*
Teplota pri spracovaní: najmenej 10 °C
Otvorená doba: 20 – 40 minút *
Doba kontaktného: najmenej 2 hodiny *,redukuje sa na 90 minút * keď bude jedna strana natretá predchádzajúci deň *
Pochôdznosť: ihneď *
Tepelná odolnosť: do 70°C, podľa krytiny / podkladu
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zváranie spojov / špárovanie: po 12 hodinách *
Konečná pevnosť: po 2 dňoch *

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
171604 6 kg Paleta: 80

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE D 1 bez obsahu rozpúšťadiel