Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 103

Sadrová stierkovacia hmota

Samorozlievacia podlahová stierkovacia hmota takmer bez pnutia pre textilné a elastické podlahové krytiny pre hrúbky vrstvy od 2 do 10 mm.

  • dobrý rozlev
  • hladký povrch
  • takmer bez pnutia

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie systémovo zhodných podkladov, ako napríklad kalciumsulfátové liate potery a prefabrikované potery, pre následné kladenie textilných a elastických podlahových krytín
  • pre hrúbky vrstvy od 2 do 10 mm

Technické údaje

Druh balenia: papierové vrece
Veľkosť balenia: 25 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Množstvo vody / zámesová voda: 5 litrov na 25 kg vrece
Farba: stredne šedá
Spotreba: cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 – 25 °C na podlahe
Doba spracovania: 20 – 30 minút *
Pochôdznosť: po 3,5 hodinách *
Vyzretá na kladenie: po cca 36 hod. *
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501 – 1

*pri 20 °C A 65% relatívnej vlhkosti vzduchu pri max. hrúbke 3 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
165279 25 kg Paleta: 42

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)