Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 105

Stierkovacia hmota na báze sadry

Samorozlievacia stierkovacia hmota na kalciumsulfátovej báze do hrúbky vrstvy 15 mm

  • dobrý rozlev
  • hladký povrch
  • prakticky bez pnutia

Oblasť použitia

  • pre štandardné stierkovanie pred podlahárskymi prácami v obytných a podnikateľských priestoroch
  • na nové podklady, napr. kalciumsulfátové potery
  • na staré podklady vyžadujúce sanáciu

Výhody výrobku / vlastnosti

  • prakticky bez pnutia
  • pre hrúbky vrstvy do 15 mm
  • ľahké nanášanie lepidla
  • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Spotreba vody: 5,5 litra na 25 kg vrece
Farba: stredne šedá
Spotreba: cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky
Najnižšia teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Doba spracovania: cca 30 minút *
Pochôdznosť: po 3 hodinách *
Vyzretá na kladenie: po cca 24 hod. * (v hrúbke vrstvy 3 mm), každý ďalší 1 mm hrúbky 24 hod.*
Trieda horľavosti: A 1fl podľa DIN EN 13 501 – 1

* pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
13141 25 kg Paleta: 24

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)