Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 105

Stierkovacia hmota na báze sadry

Samorozlievacia stierkovacia hmota na kalciumsulfátovej báze do hrúbky vrstvy do15 mm

  • výdatná a hospodárna, pre štandardné použitie

Použitie:

  • pre štandardné stierkovanie pred podlahárskymi prácami v obytných a podnikateľských priestoroch
  • na nové podklady, napr. kalciumsulfátové potery

Vlastnosti:

  • prakticky bez pnutia
  • pre hrúbky vrstvy do 15 mm
  • ľahké nanášanie lepidla
  • do interiéru
Č. výrobku Veľkosť balenia Paleta Spotreba Farba
13141 25 kg vrecko 42 1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm
stredne šedá

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)