Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 105

Stierkovacia hmota na báze sadry

Samorozlievacia podlahová stierkovacia hmota takmer bez pnutia pre textilné a elastické podlahové krytiny a viacvrstvové parkety pre hrúbku vrstvy 0 - 15 mm

  • dobrý rozlev
  • hladký povrch
  • prakticky bez pnutia

Hlavné oblasti použitia:

  • stierkovanie, vyrovnávanie a nivelizovanie systémovo zodpovedajúcich podkladov, ako napríklad kalciumsulfátového liateho poteru, kalciumsulfátového poteru a prefabrikovaných dielcov, ale tiež typických podkladov textilných a elastických podlahových krytín, rovnako tak aj viacvrstvových parkiet

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Veľkosť balenia: 25 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Spotreba vody: 5,5 litra na 25 kg vrece
Farba: stredne šedá
Spotreba: cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 – 25 °C na podlahe
Doba spracovania: cca 30 minút *
Pochôdznosť: po cca 3 hodinách *
Vyzretá na kladenie: po cca 24 hod. * (v hrúbke vrstvy 3 mm), každý ďalší 1 mm hrúbky 24 hod.*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Trieda horľavosti: A1fl podľa DIN EN 13 501 – 1

* pri 20 °C A 65% relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
13141 25 kg Paleta: 24
162787 1000 kg Paleta: 1

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)