Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 118 NEU

Rýchla stabilná sadrová opravná hmota

Stabilná stierkovacia hmota na kalciumsulfátovej báze
Oblasť použitia:

  • k vypĺňaniu dier a poškodených povrchov
  • k prestierkovaniu alebo lokálnym opravám
  • na minerálne podklady, zvlášť potom na podklady na báze sadry

Výhody výrobku / vlastnosti:

  • nastaviteľná konzistencia
  • bez pnutia
  • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 20 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov 
Potrebné množstvo vody: 4,0 litre na 20 kg vrece
Dielčie množstvo pre spracovanie: na 1 kg prášku 200 ml vody
Farba: biela
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 - 25 °C
Teplota pri spracovaní: najmenej 15 °C na podlahe
Doba spracovateľnosti: 10 - 15 minút*
Pochôdzna: po 30 – 45 minútach*
Zrelá pre kladenie: po cca 2 – 2,5 hodinách*

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu vpri maximálnej hrúbke vrstvy do 3 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
84528 20 kg Paleta: 54

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)