Produkty

Príprava podkladov - Samonivelačné hmoty

UZIN NC 118

Stabilná sadrová opravná hmota

Jemnozrnná a rýchlo tvrdnúca hmota takmer bez pnutia pre všetky hrúbky vrstvy

  • veľmi dobre sa rozmiešava
  • nastaviteľná konzistencia
  • s veľmi malým pnutím

Hlavné oblasti použitia:

  • prešpachtľovanie, dielčie stierkovanie a vyrovnávanie dier, výtlkov a pod. v podkladoch pre všetky opravné práce pred stierkovaním a lepením
  • zhotovenie dobre savých, veľmi pevných a plynulo ku kladeniu zrelých plôch
  • pre ľubovoľné hrúbky vrstvy

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Veľkosť balenia: 20 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 4,0 litre na 20 kg vrece
Dielčie množstvo pre spracovanie: na 1 kg prášku 200 ml vody
Farba: biela
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 - 25 °C
Doba spracovateľnosti: 10 - 15 minút*
Pochôdzna: po 30 – 45 minútach*
Zrelosť pre kladenie: po 2 – 2,5 hodinách*
Min. teplota pri spracovaní: 15 °C na podlahe
Zrezať hrany: po cca 15 minútach*
Chovanie za horenia: A1fl podľa DIN EN 130501-1

*Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri hrúbke vrstvy od 0 do 30 mm

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
84528 20 kg Paleta: 54

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE CP 1 vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého (kalciumsulfátu)