Produkty

Príprava podkladov - Opravárenské výrobky a hmoty

UZIN NC 182

Pevná opravná hmota

Pevná, jemná a veľmi rýchlo tvrdnúca cementová vyrovnávacia hmota pre ľubovoľnú hrúbku vrstvy s možnosťou reaktivácie

 • s technológiou REACTIVE EFFECT umožňujúcou opátovné rozmiešanie tvrdnúcej hmoty!
 • univerzálne použitie ako opravná malta
 • rýchloschnúca aj pri nízkych teplotách, šetrí čas
 • vďaka jemnému zrnu nedochádza k prerysovaniu podkladu v citlivých podlahovinách

Oblasť použitia:

 • k zhotoveniu dobre savých, vysoko pevných a rýchlo ku kladeniu zrelých kladačských plôch
 • k vyplneniu dier v podkladoch, napr. v poteroch alebo v betónových podlahách
 • k prestierkovaniu alebo stierkovaniu dielčich plôch pri všetkých opravných prácach pred stierkovaním a lepením
 • k vyspraveniu schodiskových stupňov a podest
 • pre silné namáhanie v bytových, podnikateľských a priemyslových priestoroch
 • na teplovodné podlahové vykurovanie
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529 pri hrúbke vrstvy od 1 mm
 • na nové alebo staré cementové, kalciumsulfátové  a xylolitové potery, betón, nepriepustné minerálne podklady a pod.
 • na drevotrieskové dosky P3 / P5 / P7 alebo OSB dosky (vždy pevne priskrutkované)
 • na staré podklady s pevne prídržnými, vode odolnými zvyškami lepidiel a stierkovacích hmôt
 • tiež ako „stabilná  plošná stierkovacia hmota“ na staré zvyšky lepidla k prestierkovaniu k vytiahnutiu až do „nuly“
 • ako systémová zložka v rýchlej výstavbe

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • možnosť reaktivácie tvrdnúcej hmoty
 • zrelá pre kladenie za 60 min.
 • hydraulicky vytvrdzujúca
 • od vytiahnutia „do nuly“ až po veľké hrúbky vrstvy
 • ideálne vlastnosti spracovania
 • vďaka jemnému zrnu nie je vidieť špachtľovanie
 • do interiéru

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece 
Dodávané balenie: 20 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Potrebné množstvo vody: 4,6 -5,4 litrov na 20 kg vrece
Spracovanie dielčích množstiev: na 1 kg prášku 230 – 270 ml vody
Farba: šedá
Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 °C – 20 °C 
Minimálna teplota pri spracovaní: 10°C na podlahe
Doba spracovania: cca 15 – 20 minút*
Rezanie hrán: po cca 15 minútach*
Pochôdzna: po cca 25 minútach*
Zrelá pre kladenie: po 60 minútach*

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
87569 20 kg Paleta: 54

EMICODE EC 1 R plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE ZP 1 RL obsah chromanov podľa EU-RL 2003/53/EG