Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 480

2-K epoxidová uzávera vlhkosti

Čistá, veľmi účinná epoxidová živicová penetrácia, špeciálne vyvinutá pre podlahárske práce na podkladoch, ktorémusia byť extrémne rýchlo zrelé pre kladenie. Penetrácia vytvrdzuje tiež na vlhkých až mokrých podkladoch.

 • dobré vytvrdnutie aj na vlhkých až mokrých podkladoch
 • na nevykurovaných cementových poteroch alebo betóne bez ohraničenia maximálnej zvyškovej vlhkosti
 • rýchla – prakticky bez doby čakania, šetrí čas a náklady
 • zafarbené zložky pre ich dokonalé premiešanie

Oblasť použitia: 

 • na nevykurované cementové potery alebo betón bez ohraničenia zvyškovej vlhkosti
 • pre spevnenie labilných, poréznych alebo rozpraskaných podkladov
 • prepieskované, alebo v spojení s PE 280 pred stierkovacími prácami s minerálnymi stierkovacími hmotami
 • na staré podklady s pevne prídržnými zvyškami bituménových, vodou rozpustných lepidiel alebo stierkovacích hmôt
 • na staré hutné alebo porézne otvorené podklady
 • pre zaťaženie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529
 • pre vysoké zaťaženie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch

Rozšírená oblasť použitia:

 • k spevneniu alebo penetrovaniu suchých a tiež vykurovaných podkladov
 • na keramické krytiny z prírodného kameňa, kov (v tomto prípade vyžiadať technické poradenstvo)
 • ako penetrácia pred lepením EP, PUR alebo silanovými lepidlami
 • k zhotoveniu reaktívnej malty v spojení so špeciálnym hrubým spojivom UZIN XS 3.2
 • k uzatvoreniu suchých pre kladenie zrelých podkladov k ochrane pred vlhkosťou z cementových tenkovrstvých a strednovrstvých mált

Výhody výrobku / vlastnosti:

 • bez obsahu vody
 • veľmi dobrá plniaca schopnosť
 • odolná vode a mrazu
 • odolná chemikáliám
 • rýchlo schnúca aj na mokrých podkladoch

Technické údaje:

Druh balenia: kombinovaná plechová nádoba
Dodávané balenie: 5kg, 10 kg
Skladovatelnosť: najmenej 12 mesiacov
Farba: komp. A: modrá / komp. B: žltá
A/B zmiešané: zelená
Pomer miešania: A : B = 100 : 65 hmotnostných dielov
Doba spracovania: 30 – 45 minút *
Spotreba: 250 – 500 g/m² na vrstvu *
Teplota pri spracovaní: najmenej 10°C na podlahe a +3°C nad rosným bodom
Doba schnutia: 12 – 24 hod. *
Konečná pevnosť: po 3 – 5 dňoch *

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
74875 5 kg Paleta: 60
17340 10 kg Paleta: 30

GISCODE RE 1 bez obsahu rozpúšťadiel