Produkty

Príprava podkladov - Penetrácie

UZIN PE 480

2-K epoxidová uzávera vlhkosti

Epoxidová živicová penetrácia s farebným indikátorom k utesneniu veľmi vlhkých podkladov

 • neobsahuje vodu
 • veľmi dobrá krycia a plniaca schopnosť
 • odolná vode a mrazu
 • odolná chemikáliám
 • rýchlo tuhnúca tiež na veľmi vlhkých podkladoch
 • skracuje dobu čakania u „mladých poterov“

Hlavná oblasť použitia:

 • uzatváracia penetrácia na nevykurovaných cementových poteroch alebo na betóne bez ohraničenia maximálnej zvyškovej vlhkosti
 • uzatváracia penetrácia na nevykurovaných konštrukciách do 3 % CM

Rozšírená oblasť použitia:

 • spevňujúca penetrácia na labilných, poréznych alebo popraskaných podkladoch
 • prídržná penetrácia v obore podláh pred stierkovacími prácami
 • spojivo pre zhotovenie chemicky odolných opravných mált v spojení so špeciálnym plniacim pieskom UZIN XS 3,2
 • penetrovanie pred prácami s lepidlami na báze epoxidových, polyuretánových alebo silanových živíc
 • uzatvorenie suchých a pokladateľných podkladov k ochrane pred vlhkosťou z cementových tenkovrstvých a strednovrstvých lepiacich mált pri následnom kladení veľkoformátových dlažieb a dosiek, prípadne pri kladení metódou stredného lôžka

Technické údaje:

Druh balenia: kombinovaná nádoba z bieleho plechu
Dodávané balenie: 5kg, 10 kg
Skladovateľnosť: najmenej 12 mesiacov
Pomer miešania: A : B = 100 : 50 hmotnostných dielov
Farba: komp. A: modrá / komp. B: žltá; A/B zmiešané: zelená
Spotreba: 250 – 500 g/m² na vrstvu *
Doba spracovania: 30 – 45 minút *
Doba schnutia: 12 – 24 hod. *
Min. teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe a +3 °C nad rosným bodom
Konečná pevnosť: po 3 – 5 dňoch *

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
74875 5 kg Paleta: 60
17340 10 kg Paleta: 30

EMICODE EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií PLUS

GISCODE RE 30 senzibilizujúce, celkovo tuhé