Produkty

Príprava podkladov

Penetrácie

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN PE 260 Multipenetrácia EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 280 Blesková penetrácia EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 317 Penetrácia na báze umelej živice S 1 tl kbu
UZIN PE 350 Na použitie pripravená penetrácia D 1 tl kbu
UZIN PE 360 PLUS Na použitie pripravená penetrácia EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 390 Polymérová systémová penetrácia pre parkety EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 400 Disperzná uzávera vlhkosti EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR rýchla penetrácia EC 1 plus RU 1 tl kbu
UZIN PE 425 2-K epoxidová penetrácia na báze vody EC 1 plus RE 20 tl kbu
UZIN PE 480 2-K epoxidová uzávera vlhkosti EC 1 plus RE 30 tl kbu
UZIN PE 630 2-K stierkovacia penetrácia EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN PE 650 1-K flexibilná stierkovacia disperzia EC 1 plus ZP 1 tl kbu

Samonivelačné hmoty

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN NC 103 Sadrová stierkovacia hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 105 Stierkovacia hmota na báze sadry EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 110 Sadrová nivelačná hmota EC 1 CP 1 tl kbu
UZIN NC 112 Turbo Rýchla sadrová stierkovacia hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 118 Stabilná sadrová opravná hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 140 Cementová štandardná stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 146 Štandardná cementová stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 150 Cementová stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 152 Turbo Rýchla cementová stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 161 Cementová objektová stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 170 LevelStar Cementová premium stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 172 BiTurbo Cementová stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 175 Vláknami armovaná cementová nivelizačná hmota EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 195 Cementový pripojený tenký poter EC 1 R ZP 1. tl kbu
UZIN NC 196 Vystužená cementová stierkovacia hmota EC 1 plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 740 Cementová vyrovnávacia hmota EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 770 Cementová priemyslová vyrovnávacia hmota EC 1 plus ZP 1 tl kbu

Špeciálne potery

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN NC 577 Pripojený tenký poter EC 1 plus tl kbu
UZIN SC 914 Turbo Cementová ľahčená vyrovnávacia malta ZP 1 tl kbu
UZIN SC 960 Rýchly cement EC 1 plus ZP 1. tl kbu
UZIN SC 968 Rýchla cementová poterová malta EC 1 plus ZP 1. tl kbu
UZIN SC 980 Rýchly cement s veľmi malým zmrštením EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN SC 993 Cementové minerálne povrstvenie EC 1 plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN SC 995 Cementový tenký poter EC 1 plus ZP 1 tl kbu
UZIN SC 1800 Finish 2-K silikátová impregnácia tl kbu
UZIN Turbolight®-System Systém pre rýchlu výstavbu a renováciu tl

Opravárenské výrobky a hmoty

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN KR 416 2-K tekutá živica tl kbu
UZIN KR 516 2K-silikátová živica EC 1 R plus RU 1 tl kbu
UZIN NC 182 Pevná opravná hmota EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 888 Rýchla opravná a vyhladzovacia hmota ZP 1 tl kbu
UZIN RR 201 Renovačné rúno tl
UZIN RR 203 NEU Rúno pre premosťovanie trhlín tl

Izolačné a pokladačské podložky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Multimoll® Vlies Premosťujúca podložka tl
UZIN RR 181 Komfortná podložka tl
UZIN RR 185 Stabilizačná podložka tl
UZIN RR 620 Podložka tlmiaca krokový hluk tl
UZIN Multimoll® SoftSonic Izolačná a premosťujúca podložka tl
Floorfixx regular 9 mm Systémová podlaha tl

Doplnky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Armierungsfaser Armovacie vlákna
UZIN Randdämmstreifen Okrajová dilatačná páska
UZIN Estrichklammern Vlnité poterové sponky