Produkty

Príprava podkladov

Penetrácie

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN PE 260 Multipenetrácia EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 280 Blesková penetrácia EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 317 Penetrácia na báze umelej živice S 1 tl kbu
UZIN PE 350 Penetrácia pripravená na použitie D 1 tl kbu
UZIN PE 360 Plus Univerzálna penetrácia EC 1 R plus D 1 tl kbu
UZIN PE 385 Disperzná systémová penetrácia pre parkety EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR rýchla penetrácia EC 1 R plus RU 1 tl kbu
UZIN PE 400 Disperzná penetrácia uzatváracia zvyškovú vlhkosť do 3 CM% EC 1 D 1 tl kbu
UZIN PE 420 2-K epoxidová systémová penetrácia na báze vodnej emulzie EC 1 R plus RE 1 tl kbu kbu
UZIN PE 425 2-K epoxidová hĺbková penetrácia EC 1 R plus RE 1 tl kbu
UZIN PE 480 2-K epoxidová uzávierka vlhkosti RE 1 tl kbu
UZIN PE 630 2-K stierkovacia penetrácia EC 1 R ZP 1, D 1 tl kbu

Samonivelačné hmoty

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN L 3 Gold 2-K stierkovacia hmota bez amoniaku a latexu EC 1 R ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 105 Stierkovacia hmota na báze sadry EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 110 Samorozlievacia tekutá stierková hmota EC 1 CP 1 tl kbu
UZIN NC 111 BiColor Sadrová stierkovacia hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 112 Turbo Rýchla sadrová nivelačná hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 118 NEU Stabilná sadrová opravná hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 140 Ekonomická samonivelizačná stierka EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 146 New Objektová stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 150 Objektová samonivelizačná stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 152 Turbo Rýchla stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 170 LevelStar NEU Premium-stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 172 BiTurbo Rýchla stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 174 NEU Stierkovacia hmota pod parkety EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 175 Vyrovnávacia hmota na drevené podlahy EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 195 Tenký poter EC 1 R ZP 1. tl kbu
UZIN NC 196 Hrubovrstvá stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN OC 30 Stierkovacia hmota pre veľké hrúbky vrstvy EC 1 R plus ZP 1 tl kbu

Špeciálne potery

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN SC 960 Rýchly poterový cement EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN SC 914 Turbo Rýchla malta pre renovácie ZP 1 tl kbu
UZIN SC 968 Rýchlo schnúci poter EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN SC 980 Rýchly cement s veľmi malým zmrštením EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN SC 993 Minerálne cementové povrstvenie EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN SC 1800 Finish 2-K silikátová impregnácia tl kbu kbu

Opravárenské výrobky a hmoty

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN KR 416 2-K tekutá živica tl kbu kbu
UZIN KR 516 2K-silikátová živica EC 1 R plus RU 1 tl kbu
UZIN NC 182 Stabilná vyhladzovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 888 Turbo vyhladzovacia hmota ZP 1 tl kbu
UZIN RR 201 Renovačné rúno tl
UZIN RR 203 NEU Rúno pre premosťovanie trhlín tl

Izolačné a pokladačské podložky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Multimoll® Vlies Premosťujúca podložka tl
UZIN RR 181 Komfortná podložka tl
UZIN RR 185 Stabilizačná podložka tl
UZIN RR 620 Podložka tlmiaca krokový hluk tl
UZIN Multimoll® SoftSonic Izolačná a premosťujúca podložka tl
Floorfixx regular 9 mm Systémová podlaha tl

Doplnky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Armierungsfaser Armovacie vlákna
UZIN Randdämmstreifen Okrajová dilatačná páska
UZIN Estrichklammern Vlnité poterové sponky