Produkty

Príprava podkladov

Penetrácie

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN PE 260 Multipenetrácia EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 280 Blesková penetrácia EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 317 Penetrácia na báze umelej živice S 1 tl kbu
UZIN PE 350 Penetrácia pripravená na použitie D 1 tl kbu
UZIN PE 360 Plus Univerzálna penetrácia EC 1 R plus D 1 tl kbu
UZIN PE 385 Disperzná systémová penetrácia pre parkety EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR rýchla penetrácia EC 1 R plus RU 1 tl kbu
UZIN PE 400 Disperzná penetrácia uzatváracia zvyškovú vlhkosť do 3 CM% EC 1 D 1 tl kbu
UZIN PE 420 2-K epoxidová systémová penetrácia na báze vodnej emulzie EC 1 R plus RE 1 tl kbu kbu
UZIN PE 425 2-K epoxidová hĺbková penetrácia EC 1 R plus RE 1 tl kbu
UZIN PE 480 2-K epoxidová uzávierka vlhkosti RE 1 tl kbu
UZIN PE 630 2-K stierkovacia penetrácia EC 1 R ZP 1, D 1 tl kbu

Samonivelačné hmoty

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN L 3 Gold 2-K stierkovacia hmota bez amoniaku a latexu EC 1 R ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 105 Stierkovacia hmota na báze sadry EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 110 Samorozlievacia tekutá stierková hmota EC 1 CP 1 tl kbu
UZIN NC 111 BiColor Sadrová stierkovacia hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 112 Turbo Rýchla sadrová nivelačná hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 118 NEU Stabilná sadrová opravná hmota EC 1 plus CP 1 tl kbu
UZIN NC 140 Ekonomická samonivelizačná stierka EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 146 New Objektová stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 150 Objektová samonivelizačná stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 152 Turbo Rýchla stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 170 LevelStar NEU Premium-stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 172 BiTurbo Rýchla stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 174 NEU Stierkovacia hmota pod parkety EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN NC 175 Vyrovnávacia hmota na drevené podlahy EC 1 R plus ZP 1 tl kbu
UZIN NC 195 Tenký poter EC 1 R ZP 1. tl kbu
UZIN NC 196 Hrubovrstvá stierkovacia hmota EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN OC 30 Stierkovacia hmota pre veľké hrúbky vrstvy EC 1 R plus ZP 1 tl kbu

Špeciálne potery

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN SC 960 Rýchly poterový cement EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN SC 914 Turbo Rýchla malta pre renovácie ZP 1 tl kbu
UZIN SC 968 Rýchlo schnúci poter EC 1 R plus ZP 1. tl kbu
UZIN SC 980 Rýchly cement s veľmi malým zmrštením EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN SC 993 Minerálne cementové povrstvenie EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN SC 1800 Finish 2-K silikátová impregnácia tl kbu kbu

Opravárenské výrobky a hmoty

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN KR 416 2-K tekutá živica tl kbu kbu
UZIN KR 516 2K-silikátová živica EC 1 R plus RU 1 tl kbu
UZIN NC 182 Stabilná vyhladzovacia hmota EC 1 R plus ZP 1 RL tl kbu
UZIN NC 888 Turbo vyhladzovacia hmota ZP 1 tl kbu
UZIN RR 201 Renovačné rúno tl
UZIN RR 203 NEU Rúno pre premosťovanie trhlín tl

Izolačné a pokladačské podložky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Multimoll® Vlies Premosťujúca podložka tl
UZIN RR 181 Komfortná podložka tl
UZIN RR 185 Stabilizačná podložka tl
UZIN RR 620 Podložka tlmiaca krokový hluk tl
UZIN Multimoll® SoftSonic Izolačná a premosťujúca podložka tl
Floorfixx regular 9 mm Systémová podlaha tl

Doplnky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Armierungsfaser Armovacie vlákna
UZIN Randdämmstreifen Okrajová dilatačná páska
UZIN Estrichklammern Vlnité poterové sponky

Lepidlá na mäkké krytiny

Základné (PVC, koberce)

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN KE 418 Univerzálne lepidlo na PVC D 1 tl kbu

Guma, vinyl, PVC

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN KE 62 Vláknami vystužené lepidlo EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN KE 66 NEU Vláknami vystužené lepidlo na kaučukové podlahoviny EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN KE 2000 S Univerzálne prídržné lepidlo EC 1 plus D 1 tl kbu

Linoleum

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN LE 43 Lepidlo pre linoleum EC 1 plus D 1 tl kbu
UZIN LE 44 NEU ÖkoLine Disperzné lepidlo na podlahoviny z linolea EC 1 plus D 1 tl kbu

Vodivé

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN KE 2000 SL Vodivé lepidlo na elastické podlahoviny EC 1 plus D 1 tl kbu

Schody, steny, sokle

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN GN 276 Plošné kontaktné lepidlo S 1 tl kbu
UZIN WK 222 Kontaktné lepidlo bez rozpúšťadiel EC 1 D 1 tl kbu
UZIN Fondur HighTack Jednozložkové montážne lepidlo D RS 10 tl kbu
UZIN KE 68 T 1-K hybridné lepidlo EC 1 plus RS 10 tl kbu

Fixácia

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Universalfixierung Univerzálna fixácia EC 1 plus D 1 tl kbu

Lepidlá na parkety

Polyuretánové

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN MK 92 S 2-K PUR parketové lepidlo EC 1 R plus RU 1 tl kbu kbu
UZIN MK 95 1-K PUR parketové lepidlo EC 1 R plus RU 1 tl kbu

Hybridné

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN MK 160 1-K-STP objektové lepidlo EC 1 R plus RS 10 tl kbu
UZIN MK 200 Hybridné lepidlo na parkety EC 1 R plus RS 10 tl kbu

Rozpúšťadlové

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN MK 73 Lepidlo na parkety na báze syntetickej živice S 3 tl kbu

Špeciálne

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN RK 33 Studený glej D 1 tl kbu
UZIN RK 37 1-K PUR vstrekovacie lepidlo EC 1 R plus RU 1 tl kbu

UZIN CARE – Ošetrovacie a čistiace prostriedky

Opravné retušovanie

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Refresher Opravný prostriedok na vinylové dielce tl kbu

Ošetrovacia emulzia na drevo

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Hardwood Care Ošetrovacia emulzia pre všetky lakované drevené podlahy tl kbu

Čistiace o ošetrovacie prostriedky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Resilient Care Denná údržba elastických podlahovín tl kbu

Čistiace prostriedky

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Basic Cleaner Základný čistiaci prostriedok tl kbu
UZIN Resilient Care Denná údržba elastických podlahovín tl kbu

Ochranné povrstvenie

Produkt   EMICODE GISCODE TL KBÚ
UZIN Resilient Sealer 1-zložkové dlhodobé povrstvenie tl kbu
UZIN Turbo Protect Plus 2-zložkové trvalé povrstvenie tl kbu

Návody na čistenie

Návod PDF
Parketové, korkové a drevené lakované podlahy tl
Elastické podlahové krytiny - PVC na nosných prvkoch so zámkom, príp. voľne kladené tl
Elastické podlahové krytiny - PVC a CV s povrchovou vrstvou s PU/PUR z výroby tl
Elastické podlahové krytiny - vinyl (PVC), CV bez povrchovej vrstvy z výroby tl
Elastické podlahové krytiny - s povrchovou vrstvou UZIN Turbo Protect tl

Doplnky

Prehľad

Produkt   TL KBÚ
UZIN Clean-box Vlhčené čistiace utierky tl kbu

Novinky

Katalóg